Abonner på ændringer

Få besked når nye publikationer tilføjes. Abonner på liste over nye publikationer gennem RSS-feed...

Abonner på RSS-feed

 1. Udgivet

  Indledning : Kunst og psykologi. / Funch, Bjarne Sode; Berliner, Peter; Nielsen, Anne Maj.

  I: Psyke og Logos, Vol. 33, 2012, s. 197-200.

  Publikation: Forskning - peer reviewLeder

 2. Udgivet

  Indledning. / Elling, Bo; Høyer, K.G.

  De Store Nordiske Transportinfrastrukturprojekter: Transportinfrastruktur, Miljø og Regional Udvikling. red. / Bo Elling. Stockholm : NordREFO, 1996. s. 9-34 (NordREFO : information om regionalpolitik och regionalpolitisk forskning i Norden; Nr. 4).

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 3. Udgivet

  Indledning. / Diderichsen, Adam.

  Om den menneskelige friheds væsen / F.W.J. Schelling. København : Hans Reitzel, 1995. s. 7-24.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 4. Udgivet

  Indledning : Den mangfoldige oplevelsesøkonomi. / Bærenholdt, Jørgen Ole; Sundbo, Jon.

  Oplevelsesøkonomi: Produktion, Forbrug, Kultur. red. / Jørgen Ole Bærenholdt; Jon Sundbo. København : Samfundslitteratur, 2007. s. 9-25.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 5. Udgivet

  Indledning. / Grosen, Sidsel Lond; Kold, Vibeke; Lund, Helle; Andersen, Pernille TAnggaard.

  I: Tidsskrift for Arbejdsliv, Vol. 9, Nr. 1, 2007, s. 5-10.

  Publikation: ForskningLeder

 6. Udgivet

  Indledning. / Jensen, Henrik.

  Mennesket og massesamfundet. red. / Henrik Jensen; Tove Elisabeth Kruse; Niels Tengberg. Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 1995.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 7. Udgivet

  Indledning. / Willig, Rasmus; Petersen, Anders; Stampe Lund, Henrik; Schramm, Moritz.

  Fordringen på anerkendelse. red. / Henrik Stampe Lund. Århus : Klim, 2006.

  Publikation: ForskningForord/efterskrift

 8. Udgivet

  Indledning. / Gjelstrup, Gunnar.

  Politikere og embedsmænd. red. / Jens Peter Christensen; Tim Knudsen; Ditlev Tamm. København : Projekt Offentlig Sektor, 1995. s. 7-13.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 9. Udgivet

  Indledning. / Sørensen, Eva; Damgaard, Bodil.

  Styr på beskæftigelsespolitikken: Metastyring af netværk, aktører og processer. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2011. s. 13-32.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 10. Udgivet

  Indledning. / Olesen, Henning Salling.

  Bøjelighed og Tilbøjelighed: livshistoriske perspektiver på læring og uddannelse. red. / Anders Siig Andersen; Linda Lundgaard Andersen; Betina Dybroe; Camilla Hutters; Kirsten Weber. Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 2001. (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; Nr. 127).

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 11. Udgivet

  Indledning. / Jespersen, Jesper; Gaden, Erik.

  Introduktion til Mikroøkonomi. red. / Erik Gaden; Jesper Jespersen. 2. udg. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2013. s. 15-34.

  Publikation: Undervisning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 12. Udgivet

  Indledning. / Almlund, Pernille; Andersen, Nina Blom.

  Fra metateori til kommunikation. red. / Pernille Almlund; Nina Blom Andersen. København : Hans Reitzel, 2011. s. 7-34.

  Publikation: Forskning - peer reviewForord/efterskrift

 13. Udgivet

  Indledning. / Diderichsen, Adam.

  Øieblikket Nr. 1-10: Hvad Christus dømmer : Guds uforanderlighed. København : Hans Reitzel, 1999. s. 5-24.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 14. Udgivet

  Indledning. / Enevoldsen, Thyge; Jelsøe, Erling.

  Tværvidenskab i teori og praksis. red. / Thyge Enevoldsen; Erling Jelsøe. København : Hans Reitzel, 2012. s. 11-16.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 15. Udgivet

  Indledning. / Bærenholdt, Jørgen Ole.

  Rumlig praksis. red. / Keld Buciek; Jørgen Ole Bærenholdt; Michael Haldrup Pedersen; John Pløger. 1. udg. Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 2006. s. 9-21.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 16. Udgivet

  Indledning. / Andersen, Anders Siig; Pedersen, Kim; Svejgaard, Karin.

  På sporet af praksis. red. / Anders Siig Andersen; Kim Pedersen; Karin Svejgaard. København : Roskilde Universitet, 1999. (Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie; Nr. 7).

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 17. Udgivet

  Indledning. / Krøjer, Jo; Hansen, Kirsten Grønbæk.

  Er der spor? : Feminisme, aktivisme og forskning gennem et halvt århundrede . red. / Forskningsgruppen Køn, krop & hverdagsliv Forskningsgruppe. Frederiksberg : Frydenlund Academic, 2012. s. 7-22.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 18. Udgivet

  Indledning. / Jensen, Henrik Toft.

  Universiteter for fremtiden: Universiteterne og videnssamfundet. red. / Peter Maskell; Hans Siggaard Jensen. København : Samfundslitteratur, 2001. s. 11-13.

  Publikation: ForskningForord/efterskrift

 19. Udgivet

  Indledning : Fra Bryggen til bypolitik, mobilitet og performance. / Andersen, John; Freudendal-Pedersen, Malene; Koefoed, Lasse Martin; Larsen, Jonas.

  Byen i bevægelse: Mobilitet - Politik - Performativitet. red. / Andersen John; Malene Freudendal-Petersen; Lasse Koefod; Jonas Larsen. Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 2012. s. 7-19.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 20. Udgivet

  Indledning. / Klitgård, Ebbe.

  Detaljen: Tekstanalysen og dens grænser II. red. / Rita Therkelsen; Ebbe Klitgård; Anne Sejten; Erik Svendsen. Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 1999.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 21. Udgivet

  Indledning. / Visholm, Steen; Heinskou, Torben.

  Psykodynamisk organisationspsykologi Bind II: På mere arbejde under overfladen. red. / Torben Heinskou; Steen Visholm. Hans Reitzel, 2011. s. 9-24.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 22. Udgivet

  Indledning : Sundhedsfremme - et kritisk perspektiv. / Dybbroe, Betina; Land, Birgit.

  Sundhedsfremme: et kritisk perspektiv. red. / Betina Dybbroe; Birgit Land; Steen Baagøe Nielsen. Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2012. s. 7-26.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 23. Indledning : Politisk journalistik under forvandling. / Meier Carlsen, Erik; Kjær, Peter; Pedersen, Ove K.

  Magt og fortælling: Hvad er politisk journalistik?. red. / Erik Meier Carlsen; Peter Kjær; Ove K. Pedersen. Århus : Ajour, 1999. s. 7-12.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 24. Udgivet

  Indledning. / Haaning, Aksel.

  Om årsagen, princippet og enheden. red. / Giordano Bruno. København : C. A. Reitzel, 2000.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 25. Udgivet

  Indledning : Innovation og entreprenørskab. / Kristensen, Catharina Juul; Voxted, Søren.

  Innovation og entreprenørskab. red. / Catharina Juul Kristensen; Søren Voxted. København : Hans Reitzel, 2011. s. 9-21.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 26. Udgivet

  Indledning. / Hansen, Frank; Jensen, Henrik Toft; Simonsen, Kirsten Frisch.

  Lokalsamfund og Sociale bevægelser: En nordisk antologi. red. / Frank Hansen; Henrik Toft Jensen; Kirsten Frisch Simonsen. Roskilde : Roskilde Universitet, 1982. s. 6-26 (Kritisk Samfundsgeografi; Nr. 2).

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 27. Udgivet

  Indledning. / Buhmann, Karin; Rendtorff, Jacob Dahl.

  Virksomheders ledelse og sociale ansvar: Perspektiver på Corporate Governance og Corporate Social Responsibility. red. / Karin Buhmann; Jacob Dahl Rendtorff. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2005.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 28. Udgivet

  Indkøb af organer - udsalg af idealer. / Rendtorff, Jacob Dahl; Fruelund Andersen, Anne Mette.

  Klienten i det omskiftelige samfund - En visuel antologi om advokatens udfordring. red. / Pia Deleuran. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2007. s. 27-39.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 29. Udgivet

  Indkomstoverførsler i Grønland : metodiske overvejelser vedrørende regionaløkonomisk analyse af indkomstovreførsler i Grønland. / Friis, Peter; Rasmussen, Rasmus Ole.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Forskningsrapport; Nr. 109).

  Publikation: ForskningRapport

 30. Udgivet

  Indkomstoverførsler i Grønland. / Rasmussen, Rasmus Ole; Friis, Peter.

  Bygdesstatistik 1996:1: Tal om bygder. Nuuk : Grønlands statistik, 1996.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 31. Udgivet

  Individuelle og kollektive holdepunkter for kvindelige medarbejdere i AF til kompetenceudvikling mhp. ledelse og opgavestyring. / Christrup, Henriette.

  Evalueringsrapport. København : Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1998.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 32. Udgivet

  "Individuel empowerment - en metode til differentieret demokratisering af sagsbehandlingen". / Kristensen, Catharina Juul.

  I: Socialpolitik, Nr. 1, 2004, s. 29-34.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 33. Udgivet

  Individuel eksamen meningsløs : De studerendes muligheder for at være visionære og innovative er indskrænket.. / Riis, Helle Bach.

  I: Weekendavisen. 2007 ; 14. september 2007. s. 12.

  Publikation: FormidlingKommentar/debat

 34. Udgivet

  Individuel aktivering i feltet for det arbejdsmarkedsservicerende arbejde : en historisk konkret analyse af tovtrækkerierne om og forandringerne i de arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. / Hansen, Jens Arnholtz.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2004. 23 s. (Research Papers / Department of Social Sciences; Nr. 12).

  Publikation: ForskningRapport

 35. Accepteret

  Individualization of treatments with drugs metabolized by CES1: combining genetics and metabolomics. / Berg Rsasmussen, Henrik; Hansen, Poul Erik; project, INDICES.

  I: Pharmacogenomics, 2015.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 36. Udgivet

  Individualität im Zeitalter des Positivismus : "Josefine die Sängerin oder Das Volk der Mäuse". / Wucherpfennig, Wolf Peter.

  Jenseits der Gleichnisse. Kafka und sein Werk: Akten des Internationalen Kafka-Kolloquiums Gent 1983. red. / L. Lamberechts; J. De Vos. Bern, Frankfurt a. M., New York : Peter Lang, 1986. s. 77-96 (Jahrbuch fuer Internationale Germanistik. Reihe A: Kongressberichte, Vol. 17).

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 37. Udgivet

  Individualitet og solidaritet : Émile Durkheims tolkning af det Moderne. / Rasborg, Klaus.

  I: Tidsskriftet GRUS, Vol. 13 , Nr. 37, 1992, s. 42-52 .

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 38. Udgivet

  Individualitet og fællesskab i den større gruppe : Pædagogisk råd i gymnasieskolen som eksempel. / Høgsbro Lading, Åse.

  Grupper: om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker . red. / Åse Høgsbro Lading; Bent Aage Jørgensen. København : Frydenlund Academic, 2010. s. 339-350.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 39. Udgivet

  Individualitet og dannelse. / Dupont, Søren.

  Nye perspektiver på almenkvalificering. red. / Knud Illeris. Roskilde : Roskilde Universitet, 1997. (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; Nr. 53).

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 40. Udgivet

  Individualitet og civilisation. / Dupont, Søren.

  København : Københavns Universitet, 1986. 318 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 41. Udgivet

  Individualitet. / Rendtorff, Jacob Dahl.

  Sociologisk leksikon. red. / Steen Nepper Larsen; Inger Kryger Pedersen. København : Hans Reitzel, 2011. s. 264-264.

  Publikation: FormidlingEncyclopædiartikel

 42. Individualisme-Kollektivisme paradokser i dansk Arbejdsliv. / Scheuer, Steen.

  København : Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2001. 26 s.

  Publikation: ForskningBog

 43. Udgivet

  Individualism. / Sørensen, Eva.

  Encyclopedia of Governance. red. / Mark Bevir. London : Sage Publications, Incorporated, 2007.

  Publikation: FormidlingEncyclopædiartikel

 44. Udgivet

  Individualisering og social differentiering i det refleksivt moderne. / Rasborg, Klaus.

  2010. Paper presented at Dansk Sociologkongres 2010: Sociologien i en kosmopolitan verden, København, Danmark.

  Publikation: ForskningPaper

 45. Udgivet

  Individualisering og social differentiering i den refleksive modernitet. / Rasborg, Klaus.

  I: Dansk Sociologi, Vol. 24, Nr. 4, 12.2013, s. 9-35.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 46. Udgivet

  Individualisering og demokrati i ungdoms- og voksenuddannelserne : teser om de nye unge - de nye voksne. / Simonsen, Birgitte.

  Udspil om læring og didaktik. red. / Knud Illeris; Birgitte Simonsen; Annegrethe Ahrenkiel. Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 1998. s. 20 s. (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; Nr. 71).

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 47. Udgivet

  Individualisering - fast-food eller fælles buffet? : Behovet for en ny uddannelsestænkning. / Olesen, Henning Salling.

  Uddannelsesreformer og levende mennesker. red. / Anders Siig Andersen; Finn M. Sommer. Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 2003.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 48. Udgivet

  Individualisering - fast food eller fælles buffet? : fra reformpædagogik til kritisk socialvidenskab. / Olesen, Henning Salling.

  I: Dansk pædagogisk tidsskrift, 2003.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 49. Udgivet

  Individualisering, familieliv og fællesskab : En socialpsykologisk analyse af hverdagslivets sociale netværk i en refleksiv modernitet. / Westerling, Allan.

  Roskilde Universitetscenter : Roskilde Universitet, 2008. 276 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 50. Udgivet

  Individualiseringens vindere og tabere. / Rasborg, Klaus.

  I: Social Politik, Nr. 2, 19.04.2013, s. 10-13.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 51. Udgivet

  Individualisering af erhvervsuddannelserne - for hvis skyld?. / Koudahl, Peter.

  Samfundsborger - Medarbejder: Debat om de erhvervsrelaterede uddannelser. red. / Niels Warring; Morten Smistrup; Ulla Eriksen. Odense : Erhvervsskolernes Forlag, 2004. s. 69-84.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 52. Udgivet

  Individualisering. / Rasborg, Klaus.

  Sociologisk leksikon. red. / Steen Nepper Larsen; Inge Kryger Pedersen. København : Hans Reitzel, 2011. s. 262-63.

  Publikation: FormidlingEncyclopædiartikel

 53. Udgivet

  Individual-Based Models in Ecology and Ecological Risk Assessments. / Dalkvist, Trine.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2011.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 54. Udgivet

  Individual- and population-level effects of the synthetic musk, HHCB, on the deposit-feeding polychaete, Capitella sp. I.. / Ramskov, Tina; Selck, Henriette; Salvito, Daniel; Forbes, Valery E.

  I: Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 28, Nr. 12, 2009, s. 2695-2705.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 55. Udgivet

  Individual and collective knowledge: : An analysis of intellectual capital in an Australian biotechnology venture using the text analytic tool pertex. / Hine, Damien; Helmersson, Helge; Mattsson, Jan.

  I: International Journal of Organizational Analysis, Vol. 15, Nr. 4, 2007, s. 358-378.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 56. Udgivet

  Individ, organisation, samfund. / Jensen, Inger.

  Klassisk og moderne psykologisk teori. red. / Benny Karpatschof; Boje Katzenelson. 2. udg. København : Hans Reitzel, 2011. s. 632-655.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 57. Udgivet

  Individ og gruppe i forandringens tid. / Lading, Aase.

  I: Psykologisk Set, Vol. 23, Nr. 61, 2006, s. 20-27.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 58. Udgivet

  Individets genkomst i filosofi, litteratur og samfundsteori. / Rendtorff, Jacob Dahl (Redaktør).

  Alborg : NSU Press, 1996.

  Publikation: ForskningAntologi

 59. Udgivet

  Individet i arbejdslivet : Kompendium til fagmodulkursus på arbejdslivsstudier. / Kondrup, Sissel; Gleerup, Janne.

  Roskilde Universitet, 2014.

  Publikation: UndervisningKompendium/lecture notes

 60. Udgivet

  Individers identiteter i højforanderlige samfund. / Dencik, Lars.

  I: Psykologi information : medlemsblad for psykologilærerforeningen, Vol. 30, Nr. 1, 2002, s. 6-19.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 61. Individbaseret model af udbredelsen af to interfererende influenzavirusstammer i en lukket population. / Nielsen, Albena.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2005. (Tekster fra IMFUFA; Nr. 442).

  Publikation: FormidlingRapport

 62. Udgivet

  Indium triflate in 1-isobutyl-3-methylimidazolium dihydrogenphosphate: an efficient and green catalytic system for Friedel-Crafts acylation. / Tran, Phuong Hoang; Hoang, Huy Manh ; Chau, Duy-Khiem Nguyen ; Hansen, Poul Erik; Le, Thach Ngoc .

  I: Tetrahedron Letters, Vol. 56, 2015, s. 2187-2192.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 63. Udgivet
 64. Udgivet

  Indirect Effects of Esfenvalerate (Insecticide) on the Density of Periphytic Algae in Artificial Ponds. / Schroll, Henning; Pedersen, Carsten L.; Jespersen, Per Homann.

  I: Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, Vol. 60, 1998, s. 797-801.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 65. Udgivet
 66. Udgivet

  Indikatorer for bæredygtig transport : oplæg til indhold og strategi. / Gudmundsson, Henrik.

  Roskilde : National Environmental Research Institute, 2002. (Faglig rapport fra DMU; Nr. 405).

  Publikation: ForskningRapport

 67. Udgivet

  Indikatorer for biodiversitet. / Agger, Peder Winkel; Sandøe, P.

  I: Landscape Ecological Papers, Nr. 7, 1997, s. 23-27.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 68. Udgivet

  Indignation og indflydelse som mulighedshorisont : om fagligt aktive unges veje på arbejdsmarkedet. / Nielsen, Jens Christian.

  Demokrati og deltagelse i arbejdslivet. red. / Christian Helms Jørgensen; Niels Warring. Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 2003.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 69. Udgivet

  Indigenous health organisations in Australia : connections and capacity. / Baeza, Juan I; Lewis, Jenny.

  I: International Journal of Health Services, Vol. 40, Nr. 4, 2010, s. 719-741.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 70. Udgivet

  Indiens langsomme revolutioner : økonomiske reformer og politisk demokratisering siden uafhængigheden. / Blom Hansen, Thomas.

  I: Den jyske historiker, Vol. Juni, Nr. 77-78, 1997, s. 187-210.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 71. Udgivet

  Indiens fremgang og elendighed : status over de første 50 år. / Degnbol-Martinussen, John.

  I: Den Ny Verden - Tidsskrift for internationale studier, Vol. 30, Nr. 2, 1997, s. 16 s.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 72. Udgivet

  Indien : En politisk og økonomisk oversigt. / Martinussen, John.

  Kbh. : Danida, 1997.

  Publikation: ForskningRapport

 73. Udgivet

  Indie eller klassisk retro? : Retro-modens værdi og æstetiske status blandt danske unge. / Thorlacius, Lisbeth.

  Visuel kultur: Viden, liv, politik. red. / Hans Dam Christensen; Helene Illeris. København : Multivers, 2009. s. 252-268.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 74. Udgivet

  Indicators of the long-term eutrophication of a danish lake (Karlsø) and water pollution management. / Schroll, Henning.

  I: Journal for Transdisciplinary Environmental Studies, Vol. 1, Nr. 1, 2002, s. 31-40.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 75. Udgivet

  Indicators for Freight Transport Growth. / Jespersen, Per Homann.

  Proceedings, LRN, Logistics Research Network Conference, Edinburgh, September 2001. 2001.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 76. Udgivet
 77. Udgivet
 78. Udgivet

  Indications of social policy convergence : social policy and administration. / Greve, Bent.

  I: Social Policy and Administration, Vol. 4, 1996, s. 366-385.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 79. Udgivet

  India's Urban War : Through the Smoke. / Kaur, Ravinder.

  I: Open Democracy. 2008 ; 17. september 2008.

  Publikation: FormidlingAvisartikel

 80. Udgivet

  India's African Engagement. / Kragelund, Peter.

  ARI 10/2010. udg. www : Real Instituto Elcano, 2010.

  Publikation: ForskningWorking paper

 81. Udgivet

  Indians and mestizos : identity and urban popular culture in Andean Peru. / Wilson, Fiona.

  I: Journal of Southern African Studies, Vol. 26, Nr. 2, 2000, s. 239-253.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 82. Udgivet

  Indian citizenship and the discourse of hygiene/disease. / Wilson, Fiona.

  I: Bulletin of Latin American Research, Vol. 23, Nr. 2, 2004, s. 165-180.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 83. Indiana Jones as avatar - the transformation of character from film to video game. / Haastrup, Helle Kannik.

  Erzählformen im Computerspiel. Zur Medienmorphologie digitaler Spiele. red. / Jürgen Sorg; Jochen Venus. Bielefeld, Tyskland : Transcript Verlag, 2014.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 84. Udgivet

  In Dialogue with Persons and Things. / Schraube, Ernst.

  2013. Abstract from 15th Meeting of the International Society for Theoretical Psychology, Santiago, Chile.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferenceabstrakt til konference

 85. Udgivet

  India and Pakistan : Partition Lessons. / Kaur, Ravinder.

  I: Open Democracy. 2007 ; 16. august 2007.

  Publikation: FormidlingAvisartikel

 86. Udgivet

  Indholdsanalyse. / Phillips, Louise Jane.

  Medie- og kommunikationsleksikon. red. / Søren Kolstrup; Gunhild Agger; Per Jauert; Kim Schrøder. 2.udg. Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2010. s. 203-205.

  Publikation: ForskningEncyclopædiartikel

 87. Udgivet

  Indholdsanalyse. / Phillips, Louise Jane.

  Medie- og kommunikationsleksikon. red. / Søren Kolstrup; Gunhild Agger; Per Jauert; Kim Schrøder. 1. udg. Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2009. s. 204-206.

  Publikation: ForskningEncyclopædiartikel

 88. Udgivet

  Indgreb i hvidt. / Sørensen, Anette Dina.

  I: Forum for Koen og Kultur, 1999.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 89. Udgivet

  Indgang til Eco : Anm: Finn Frandsen: Umberto Eco og semiotikken. / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 2000 ; 8. august 2000. s. 7.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 90. Udgivet

  Indgangsforløbets uddannelsesmæssige perspektiver : professionalisering, didaktik og voksenuddannelsespolitik. / Weber, Kirsten.

  Jagten på den mandlige omsorgskompetence: arbejdspapirer vedr. et indgangsforløb til social- og sundhedsassistentuddannelsen for mænd. red. / Steen Baagøe Nielsen; Kirsten Weber. Roskilde : Roskilde Universitet, 1997. (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; Nr. 52).

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 91. Udgivet

  Indføring i tekstanalyse for mediestuderende. / Jensen, Leif Becker.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1985. 99 s. (Papirer om faglig formidling; Nr. 2).

  Publikation: UndervisningBog

 92. Udgivet

  Indføring i tekstanalyse. / Jensen, Leif Becker.

  2. udg. Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2011. 165 s.

  Publikation: Undervisning - peer reviewBog

 93. Udgivet

  Indføring i tekstanalyse. / Jensen, Leif Becker.

  Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 1997.

  Publikation: ForskningBog

 94. Udgivet

  Indføring i kildekritik for mediestuderende.. / Jensen, Leif Becker.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1984. 61 s.

  Publikation: UndervisningBog

 95. Udgivet

  Indføring i hypnosen : Anm: Finn Abrahamowitz: Livet er en drøm. / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 1998 ; 5. maj 1998. s. 7.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 96. Udgivet

  Indflyttere i almene boliger : Økonomiske og sociale forhold. / Anker, Jørgen.

  København : Socialforskningsinstituttet, 2003. (Socialforskningsinstituttet ; Nr. 23).

  Publikation: ForskningRapport

 97. Udgivet

  Indfaldsvinkler til "Den lærende organisation" : et rids over forskellige tilgange til forståelse af læring i organisationer. / Bottrup, Pernille.

  1996. (Arbejdspapir / Roskilde Universitetscenter).

  Publikation: ForskningRapport

 98. Udgivet

  Index Theory with Applications to Mathematics and Physics. / Booss-Bavnbek, Bernhelm; Bleecker, David.

  Somerville, MA (USA) : International Press of Boston, Inc., 2013. 792 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewBog

 99. Udgivet

  Indexing and comparing the PPP-enhancing institutional framework across countries. / Verhoest, Koen; Petersen, Ole Helby; Scherrer, Walter; Akintoye, Akintola; Murwantara Soecipto, Raden.

  2013. Paper presented at PPP Conference 2013, Antwerpen, Belgien.

  Publikation: ForskningPaper

 100. Udgivet

  Indexical Hybrid Tense Logic. / Blackburn, Patrick Rowan; Jørgensen, Klaus Frovin.

  Advances in Modal Logic. London, 2012. s. 144-160.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferencebidrag i proceedings

 101. Udgivet

  Inderne er vrede : "The gang rape" i Delhi har været katalysator for en bølge af indestængt harme. / Bryld, Claus.

  I: Jyllands-Posten. 2013 ; 10. februar 2013.

  Publikation: FormidlingAvisartikel

 102. Udgivet

  Inderlig ligegyldig : Anm: Arne Ossian: Kong Klarks sten. / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 1998 ; 22. april 1998. s. 13.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 103. Udgivet

  Independent Reporting Mechanism Denmark: Progress Report 2012–13 : Open Government Partnership. / Eberholst, Mads Kæmsgaard.

  København : Open Government in Denmark, 2014. 89 s.

  Publikation: Rådgivning - peer reviewRapport

 104. Udgivet

  Independent regulatory authorities in European electricity market. / Olsen, Ole Jess; Larsen, Anders; Sørensen, Eva Moll; Pedersen, Lene Holm.

  I: Energy Policy, Vol. 34, Nr. 17, 2006, s. 2858-2870.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 105. Udgivet

  Independent control of replication initiation of the two Vibrio cholerae chromosomes by DnaA and RctB.. / Duigou, Stephane; Knudsen, Kristine Groth; Skovgaard, Ole; Egan, Elisabeth S.; Løbner-Olesen, Anders; Waldor, Matthew K.

  I: Journal of Bacteriology, Vol. 188, Nr. 17, 2006, s. 6419-24.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 106. Independence of the Danish Judiciary. / Hammerslev, Ole; Koch, Pernille Boye; Gøtze, Michael.

  Seperation of Powers in Theory and Practice: An International Perspective. red. / Leny E. de Groot-van Leeuwen,; Wannes Rombouts. Wolf Legal Publishers, 2010. s. 163-177.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 107. Udgivet

  Indépendance et démocratie nationales: une relation délicate. La Réstance danoise et son devenir. / Warring, Anette Elisabeth.

  Pourquoi rèsister? Résister pour quoi faire?. red. / Bernard Garnier; Jean-Luc Leleu; Jean Quellien; Anne Simonin. Caen : Centre de Recherche d`Histoire Quantitative, 2006. s. 297-305.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 108. Udgivet

  Indeholder samspillet i centraladministrationen barrierer for integration af miljøhensyn i trafikpolitik?. / Sørensen, Claus Hedegaard.

  Trafikdage på Aalborg Universitet 2000: konferencerapport 2. red. / Harry Lahrmann; Johan Nielsen. Aalborg : Aalborg Universitet, 2000. s. 463-474.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 109. In Defense of Development - reply to William Easterly. / Rubin, Olivier.

  I: Foreign Policy (Washington), 2007.

  Publikation: ForskningLetter

 110. Inddragelse af de studerende i forskningen. / Poulsen, Bo.

  2003. Abstract from Fakultetsdag, Det humanistiske Fakultet Syddansk Universitet, Rødding Højskole, Danmark.

  Publikation: ForskningKonferenceabstrakt til konference

 111. Udgivet

  Indbildte engle i litteraturen : Anm: Erik Skyum-Nielsen: "Engle i sneen" og "Fra ånden i munden". / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 2000 ; 12. december 2000. s. 7.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 112. Udgivet

  Incremental Integrity Checking: Limitations and Possibilities. / Christiansen, Henning; Martinenghi, Davide.

  Logic for Programming, Artificial Intelligence, and Reasoning 12th International Conference, LPAR 2005, Montego Bay, Jamaica, Proceedings, LPAR. red. / Geoff Sutcliffe; Andrei Voronkov. Kluwer Academic Publishers, 2005. s. 712-727 (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3835).

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferencebidrag i proceedings

 113. Udgivet

  Incremental and decentralized integration in FreeBSD. / Jørgensen, Niels.

  Perspectives on Free and Open Source Software. red. / Joe Feller; Brian Fitzgerald; Scott Hissam; Karim Lakhani. Cambridge, Massachusetts, USA : MIT Press, 2005. s. 227-243.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 114. Udgivet

  Increasing water temperature and declining salinity threaten eelgrass (Zostera marina) in future climate scenarios.. / Pedersen, Morten Foldager; Salo, Tiina Elina.

  2013. Poster session presented at 17. danske havforskermøde, Roskilde, Danmark.

  Publikation: ForskningPoster

 115. Udgivet

  Increased Scandalization : Nordic Political Scandals 1980-2010. / Ørsten, Mark; Allern, Sigurd; Pollack, Ester; Kantaloa, Anu.

  Scandalous: The mediated construction of Political Scandals in four Nordic countries. red. / Sigurd Allern; Ester Pollack. Göteborg : NORDICOM, 2012. s. 29-50.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 116. Udgivet

  Increased ratio between deoxycytidine kinase and thymidine kinase 2 in CLL lymphocytes compared to normal lymphocytes. / Nielsen, S.E.; Munch-Petersen, Birgitte; Mejer, J.

  I: Leukemia research : a Forum for Studies on Leukemia and Normal Hemopoiesis, Vol. 19, 1995, s. 443-447.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 117. Udgivet

  Increased environmental concern : welfare & sustainability. two diffferent concepts. / Jespersen, Jesper.

  Integrated environmental and economic analysis in agriculture. red. / Aage Walter Jørgensen; Steen Pilegaard. Kbh. : Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomisk Institut, 1996. s. 13-27 (Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut - Rapport; Nr. 89).

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 118. Udgivet

  Increased CO2 uptake due to sea ice growth and decay in the Nordic seas. / Rysgaard, Søren; Bendtsen, Jørgen; Toudal Pedersen, Leif; Ramløv, Hans; Glud, Ronnie.

  2009. Abstract from Changes in the Greenland Cryosphere, Katuaq, Nuuk, Grønland.

  Publikation: ForskningKonferenceabstrakt til konference

 119. Udgivet

  Increased CO2 uptake due to sea ice growth and decay in the Nordic Seas. / Rysgaard, S.; Bendtsen, J.; Pedersen, L. T.; Ramløv, Hans; Glud, R. N.

  I: Journal of Geophysical Research - Oceans, Vol. 114, Nr. 9, 2009.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 120. Udgivet

  Increased coordination in public transport-which mechanisms are available?. / Sørensen, Claus Hedegaard; Longva, Frode.

  I: Transport Policy, Vol. 18, Nr. 1, 2011, s. 117-125.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 121. Udgivet

  Increased adherence and actin pedestal formation by dam-deficient enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7. / Campelleone, K.G.; Roe, A.J.; Løbner-Olesen, Anders; Murphy, K.C.; Magoun, L.; Donohue-Rolfe, A.; Tzipori, S.; Gally, D.L.; Leong, J.M.; Marinus, M.G.

  I: Molecular Microbiology, Vol. 63, 2007, s. 1468-1481.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 122. Udgivet

  Incorporation of leaf Nitrogen Observations  for Biochemical and Environmental Modeling of Photosynthesis and Evapotranspiration. / Boegh, Eva; Gjetterman, B.; Abrahamsen, P.; Hansen, S.; Jensen, N.; Schelde, K.; Søgaard, H.; Thomsen, A.

  I: EOS : Transactions, Vol. 88, Nr. 52, 2007.

  Publikation: ForskningKonferenceabstrakt i tidsskrift

 123. Udgivet

  Incorporation and Segregation : Political agency and Domestic Work. / Stenum, Helle.

  2011. Paper presented at Making Connections, Oxford, Storbritannien.

  Publikation: ForskningPaper

 124. Udgivet

  Incorporating remote sensing data in physically based distributed agro-hydrological modelling. / Bøgh, Eva; Thorsen, Mette; Butts, Michael; Hansen, Søren; Christianssen, Jesper; Abrahamsen, Per; Hasager, Charlotte; Jensen, Niels Otto; van der Keur, Peter; Refsgaard, Jens Christian; Schelde, Kirsten; Søgaard, Henrik; Thomsen, Anton.

  I: Journal of Hydrology, Vol. 287, 2004, s. 279-299.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 125. Inconsistency in the European External Social Policy. / de la Porte, Caroline; Van Reisen, M.

  Social Watch. red. / R Bissio. Vol. 4 Uruguay : Instituto del Tercer Mondo, 2000. s. 105-110.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 126. Udgivet

  Incompatible Images : Asthmatics' Non-Use of an E-Health System for Asthma Self-Management. / Sassene, Michel J.; Hertzum, Morten.

  Patient-Centered E-Health. red. / E. Vance Wilson. Hershey, PA : Idea Group Publishing, 2008. s. 186-200.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 127. Udgivet

  Income transfer in Greenland. / Rasmussen, Rasmus Ole.

  Socio-economic developments in Greenland and in other small Nordic jurisdictions. red. / Lise Lyck. Copenhagen : Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 1997. s. 61-83.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 128. Udgivet

  Incognito. Tilstede men kun halvt sig selv : Eller: Hvad benægtes med ordet "ingen". Udgivet i forbindelse med Peter Widells 60-års fødselsdag. / Haastrup, Niels.

  Teorien om alt: og andre artikler. red. / Jens Cramer; Mette Kunøe; Ole Togeby. Århus : Wessel og Huitfeldt, 2005. s. 55-68.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 129. Udgivet

  INCOFISH Dataset 66 : Limfjord fisheries 1859-79, Supporting Documentation. / Marboe, Anne Husum.

  Shifting baselines: INCOFISH WP2 Data Pages (www.hull.ac.uk/incofish). red. / David J. Starkey; John Nicholls. www : Maritime Historical Studies Centre, University of Hull, 2008.

  Publikation: ForskningKommentar

 130. Udgivet

  INCOFISH Dataset 60 : Limfjord Catch Data 1890-1925, Supporting Documentation. / Marboe, Anne Husum (Redaktør); Jacobsen, Anne Lif Lund.

  Shifting Baselines: INCOFISH WP2 Data Pages (www.hull.ac.uk/incofish). red. / David J. Starkey; John Nicholls. www : Maritime Historical Studies Centre, University of Hull, 2008.

  Publikation: ForskningKommentar

 131. Udgivet

  INCOFISH Dataset 51 : Limfjord Fisheries, Supporting Documentation. / Poulsen, Bo.

  Shifting Baselines: INCOFISH WP2 Data Pages (www.hull.ac.uk/incofish). red. / David J. Starkey; John Nicholls. Hull : Maritime Historical Studies Centre, University of Hull, 2007.

  Publikation: ForskningKommentar

 132. Udgivet

  Inclusive discourses in early childhood education?. / Warming, Hanne.

  I: International Journal of Inclusive Education, Vol. 15, Nr. 2, 17.03.2011, s. 233-247.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 133. Udgivet

  Inclusion through action : A participatory approach to return-to-work policy change processes in organizations. / Gensby, Ulrik; Husted, Mia.

  I: International Journal of Disability Management Research, Vol. 8, Nr. 4, 2013, s. 1-16.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 134. Udgivet

  Inclusion and exclusion processes in teacher trainees' professional practice : What do teacher students learn in and from the trainee functions. / Elle, Birgitte.

  2012. Abstract from ProPel International Conference, Stirling, Storbritannien.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferenceabstrakt til konference

 135. Udgivet

  Inclusion and exclusion : unemployment and non-satandard employment in Europe. Anmeldelse. / Andersen, John.

  I: European Planning Studies, Vol. 8, Nr. 4, 2000.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 136. Udgivet

  Including all workers? : Strategies of participation and representation in Danish trade unions . / Hansen, Lise Lotte.

  2012. Paper presented at ILERA 16th world congress, Philadelphia, USA.

  Publikation: Forskning - peer reviewPaper

 137. Udgivet

  In Cite : Epistemologies of Creative Writing. / Elias, Camelia.

  UK : EyeCorner Press, 2013. 308 s.

  Publikation: ForskningDoktordisputats

 138. Incest. / Thomassen, Bjørn.

  Encyclopedia of Social Theory. Routledge, 2006. s. 269-270.

  Publikation: Forskning - peer reviewEncyclopædiartikel

 139. Udgivet
 140. Udgivet

  Incentives, benefits, identification, and relationship quality in the Danish retail industry. / Holzweber, Markus; Sloth Moeller, Jesper.

  2012. Paper presented at XXII. International RESER Conference, Bukarest, Rumænien.

  Publikation: Forskning - peer reviewPaper

 141. Udgivet

  Incentive contracts and motivation of public sector employees. / Bregn, Kirsten.

  Festschrift in honour of Bruno Amoroso's 60th birthday. red. / Ib Martin Jarvad; Jesper Jespersen; Ole Jess Olsen. Roskilde : Roskilde Universitet, 1996.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 142. Udgivet

  Incense and Holy Bread : Middle Eastern Christians and their ritual encounters with the Evangelical Lutheran Church in Denmark. / Galal, Lise Paulsen; Sparre, Sara Lei.

  2014. Paper presented at 17th Nordic migration conference, Copenhagen, Danmark.

  Publikation: Forskning - peer reviewPaper

 143. In press

  In-between disparate voices: Sex work and human trafficking. / Groes-Green, Christian.

  Berghahn Books, 2015.

  Publikation: Forskning - peer reviewWorking paper

 144. .„In a small compass, a model of Universal Nature made private”. : Zur Verbindung von Garten, Labor, Bibliothek und Kunstkammer im England des 17. Jahrhunderts. / Tabarasi-Hoffmann, Ana-Stanca.

  Gartenkunst und Wissenschaft: Diskurs, Repräsentation, Transformation seit dem Beginn der Frühmoderne. red. / Ana-Stanca Tabarasi-Hoffmann; Julia Burbulla. Peter Lang, 2011. s. 127-162.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 145. Accepteret

  ‘Inappropriate’ Europeans : On Fear, Space, and Roma Mobility. / Frello, Birgitta.

  Discourses and Ideologies of Mobility. red. / Katharina Manderscheid; Marcel Endres; Christophe Mincke. Ashgate, 2015.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 146. I mørket en hunds hyl : den sproglige genåbning. / Borchmann, Simon.

  I: Studier i nordisk, 2006, s. 62-79.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 147. Impunity and the right to truth in the inter-American system of human rights. / Dykmann, Klaas.

  I: Iberoamericana, Vol. 7, Nr. 26 , 06.2007, s. 45-66.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 148. Udgivet

  Impulser, forandringer og aktører : et strejftog gennem offentlige organisationer. / Antonsen, Marianne; Beck Jørgensen, Torben.

  Forandringer i teori og praksis: skiftende billeder af den offentlige sektor. red. / Torben Beck Jørgensen. Kbh. : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2000. s. 53-86.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 149. Udgivet

  Improvisationens mellemspil : Et alternativ til den systematiske feedbacks strategiske asymmetri . / Olsen, Jens Skou.

  I: Oekonomistyring og Informatik, Vol. 29, Nr. 6, 30.06.2014, s. 535-556.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 150. Udgivet

  Improvisation as a Way of Knowing Music : On the Nature of Improvisation and the Future of Improvised Music Education. / Olsen, Jens Skou.

  2013. Paper presented at Global Perspectives on Jazz and Improvised Music in Scandinavia Symposium, København, Danmark.

  Publikation: ForskningPaper

 151. Udgivet

  Improving University Research and Education in Honduras. / Thulstrup, Erik W.

  Stockholm : Sida, 2007. 54 s. (S I D A Evaluation; Nr. 15).

  Publikation: ForskningRapport

 152. Udgivet

  Improving the Value of Standard Toxicity Test Data in REACH. / Breitholtz, M; Lundstrom, E; Forbes, Valery E.; Dahl, U.

  Regulating Chemical Risks: European and Global Challenges. red. / J Eriksson; M Gilek; C Ruden. Dordrecht : Springer, 2010. s. 85-98.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 153. Udgivet

  Improving the Quality of University Research. / Thulstrup, Erik W.

  I: Phree Background Paper Series, Nr. 52, 1992.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 154. Udgivet

  Improving Team Performance. / Pries-Heje, Jan; Commisso, Trine Hald.

  I: Proceedings / Information Systems Research In Scandinavia (IRIS), 2010.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferenceartikel

 155. Udgivet

  Improving query-answers from domain knowledge. / Andreasen, Troels.

  IEEE International Conference on systems, man and cybernetics. IEEE, 2001.

  Publikation: ForskningKonferencebidrag i proceedings

 156. Udgivet

  Improving patient safety : safety culture & patient safety ethics. / Madsen, Marlene Dyrløv.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2006. 321 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 157. Improving partnership governance: using a network approach to evaluate partnerships in Victoria. / Pope, Jeanette; Lewis, Jenny.

  I: Australian Journal of Public Administration, Vol. 67, Nr. 4, 2008, s. 443-456.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 158. Improving dental health status indicators for evaluation. / Lewis, Jenny.

  I: Community Dentistry and Oral Epidemiology, Vol. 24, 1996, s. 32-36.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 159. Udgivet

  Improving democratic governance through institutional design : Civic participation and democratic ownership in Europe. / Torfing, Jacob; Skelcher, Chris .

  I: Regulation & Governance, Vol. 4, Nr. 1, 2010, s. 71-91.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 160. Udgivet

  Improving Cultivation of Marine Copepods for use as Live Feed : Status and Future. / Drillet, Guillaume; Hansen, Benni Winding; Frouel, Stephane; Joarder, Alamgir Kabir; Kring Højgaard, Jonas; Jepsen, Per; Sichlau, Mie H.

  2009. Abstract from Asian-Pacific Aquaculture 2009 - World Aquaculture society, Kuala Lumpur, Malaysia.

  Publikation: ForskningKonferenceabstrakt til konference

 161. Udgivet

  Improving cold storage of subitaneous eggs of the copepod Acartia tonsa Dana from the Gulf of Mexico (Florida, USA). / Drillet, Guillaume; Lindley, Laban; Michels, Alan; Wilcox, Jeffrey; Marcus, Nancy.

  I: Aquaculture Research, Vol. 38, Nr. 5, 2007, s. 457-466.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 162. Udgivet

  Improve IT : A book for improving software projects. / Pries-Heje, Jan; Johansen, Jørn.

  Hørsholm : DELTA, 2007. 196 s.

  Publikation: FormidlingBog

 163. Improved use of N sources by pea-barley intercropping in low-input systems. / Hauggaard-Nielsen, H.; Jensen, E.S.; Ambus, P.

  1999.

  Publikation: ForskningKonferenceabstrakt til konference

 164. Udgivet

  Improved synthesis methods of standards used for quantitative determination of total isothiocyanates from broccoli in human urine. / Kristensen, Mette; Krogholm, Kirstine S.; Frederiksen, Hanne; Duus, Fritz; Cornett, Claus; Bügel, Susanne H.; Rasmussen, Salka E.

  I: Journal of Chromatography - B, Vol. 852, Nr. 1-2, 2007, s. 229-234.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 165. Udgivet

  Improved survival of multiple myeloma patients with late relapse after high-dose treatment and stem cell support, a population-based study of 348 patients in Denmark in 1994-2004. / Vangsted, Annette Juul; Klausen, Tobias; Andersen, Niels Frost; Abildgaard , Niels; Gang, Anne O.; Gregersen, Henrik; Vogel, Ulla; Gimsing, Peter.

  I: European Journal of Haematology, Vol. 85, Nr. 3, 2010, s. 209-216.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 166. Improved preparation of some nitroindolines. / Kamounah, Fadhil S.; Mortensen , Michael B; Christensen , Jørn B.

  I: Organic Preparations and Procedures International, Vol. 28, Nr. 1, 42, 1996, s. 123-125.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 167. Udgivet

  Improved natural resource management : the role of formal organisations and informal networks and institutions. / Marcussen, Henrik Secher.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. 263 s. (Occasional paper / International Development Studies; Nr. 17).

  Publikation: ForskningRapport

 168. Udgivet

  Improved modelling of atmospheric ammonia over Denmark using the coupled modelling system DAMOS. / Geels, C.; Andersen, H. V.; Skjoth, C. A.; Christensen, J. H.; Ellermann, T.; Lofstrom, P.; Gyldenkaerne, S.; Brandt, J.; Hansen, K. M.; Frohn, L. M.; Hertel, Ole.

  I: Biogeosciences, Vol. 33, Nr. 3, 2012, s. 292-294.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 169. Udgivet
 170. Udgivet

  ImprovAbility : Success with process improvement. / Pries-Heje, Jan (Redaktør); Johansen, Jørn (Redaktør).

  2 udg. Hørsholm : DELTA, 2013. 222 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewAntologi

 171. Udgivet
 172. Udgivet

  Import/eksport-politik som redskab til optimeret udnyttelse af el produceret på ve-anlæg. / Meibom, Peter; Svendsen, Torben; Sørensen, Bent.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1997. 84 s. (Tekster fra IMFUFA; Nr. 343).

  Publikation: ForskningBog

 173. Udgivet

  Importance weighted OWA aggregation of multicriteria queries. / Legind Larsen, Henrik.

  Proceeding of the North American Fuzzy Information Processing Society conference. New York, 1999. s. 740-744.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 174. Udgivet

  Importance of Residue 13 and the C-Terminus for the Structure and Activity of the Antimicrobial Peptide Aurein 2.2. / Cheng, John T.J.; Hale, John D.; Kindrachuk, Jason ; Jenssen, Håvard; Elliott, Melissa; Hancock, Robert E.W. ; Straus, Suzana K. .

  I: Biophysical Journal, Vol. 99, Nr. 9, 2010, s. 2926-2935.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 175. Udgivet
 176. Udgivet

  Importance of food variation in assessing individual- and population-level effects of contaminated sediments. / Selck, Henriette; Palmqvist, Annemette; Pedersen, Signe; Salvito, Dan; Forbes, Valery E.

  2008. Abstract from SETAC North America 29th Annual meeting, Tampa, Florida, USA.

  Publikation: ForskningKonferenceabstrakt til konference

 177. Udgivet

  Importance of food quantity to structural growth rate and neutral lipid reserves accumulated in Calanus finmarchicus. / Hygum, B.H.; Rey, C.; Hansen, Benni Winding; Tande, K.

  I: Marine Biology, Vol. 136, 2000, s. 1057-1073.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 178. Udgivet

  Importance of characterizing nanoparticles before conducting toxicity tests. / cong, Yi; Pang, Chengfang; Dai, Lina; Banta, Gary Thomas; Selck, Henriette; Forbes, Valery E.

  I: Integrated Environmental Assessment and Management, Vol. 7, Nr. 3, 2011, s. 502-503.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 179. Udgivet

  Imponerende, men perspektivløs : Anm: F. J. Billeskov Jansen: Gustav Wied. Den mangfoldige digter. / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 1997 ; 8. juli 1997. s. 5.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 180. Udgivet

  Implicit program synthesis by a reversible metainterpreter. / Christiansen, Henning.

  Proceedings of the Seventh International Workshop on Logic Program Synthesis and Transformation LOPSTR'97. red. / N.E. Fuchs. Kluwer Academic Publishers, 1998. s. 90-110 (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1463).

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 181. Udgivet

  Implicit program synthesis by a reversible metainterpreter. / Christiansen, Henning.

  1997. Paper presented at Proceedings of the Seventh International Workshop on Logic Program Syntehsis and Transformation LOPSTR'97, Leuven, .

  Publikation: Forskning - peer reviewPaper

 182. Udgivet

  Implications of interacting microscale habitat heterogeneity and disturbance events on Folsomia candida (Collembola) population dynamics : A modeling approach . / Meli, Mattia; Palmqvist, Annemette; Forbes, Valery E.

  I: Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 33, Nr. 7, 2014, s. 1508-1516.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 183. Udgivet
 184. Udgivet

  Implementing the event calculus in the Demoll system. / Martinenghi, Davide.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1999. 15 s. (Datalogiske Skrifter; Nr. 85).

  Publikation: ForskningRapport

 185. Udgivet

  Implementing Probabilistic Abductive Logic Programming with Constraint Handling Rules. / Christiansen, Henning.

  I: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5388, 2008, s. 85-118.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 186. Udgivet

  Implementing others, agenda?. / Wendt, Rasmus Alex.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001. (Working paper / International Development Studies, Roskilde University; Nr. 30).

  Publikation: ForskningRapport

 187. Udgivet

  Implementing New Ways of Working : Interventions and their Effect on the Use of an Electronic Medication Record. / Granlien, Maren Sander; Hertzum, Morten.

  Proceedings of the GROUP 2009 Conference on Supporting Group Work. Association for Computing Machinery, 2009. s. 321-330.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferencebidrag i proceedings

 188. Implementing human rights through administrative law reforms : The potential in China and Vietnam. / Buhmann, Karin.

  Copenhagen : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2001. 603 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 189. Udgivet

  Implementing Earth observation and advanced satellite based atmospheric sounders for water resource and climate modelling. / Boegh, Eva; Dellwik, Ebba; Hahmann, Andrea; Hasager, Charlotte; Refslund Nielsen, Joakim; Rosbjerg, Dan.

  Proceedings of the Symposium 'Earth Observation and Water Cycle Science'. red. / H. Lacoste-Francis. Vol. SP-674 European Space Agency, ESA, 2010.

  Publikation: ForskningKonferencebidrag i proceedings

 190. Implementing biocover on Fakse landfill: landfill characterization, gas production modeling and mapping spatial variability in emissions. / Fredenslund, Anders Michael; Lemming, Gitte; Scheutz, Charlotte; Kjeldsen, Peter.

  Sardinia 2007: Eleventh International Waste Management and Landfill Symposium, 1-5 October, Sardinia, Italy. Proceedings. Vol. CD-ROM Cagliari, Italy : CISA - Environmental Sanitary Engineering Centre, 2007.

  Publikation: ForskningKonferencebidrag i proceedings

 191. Udgivet

  Implementing and Using Quality Assurance: Strategy and Practice : A Selection of Papers from the 2nd European Quality Assurance Forum. / Jensen, Henrik Toft (Redaktør); Beso, Anela (Redaktør); Bollaert, Lucien (Redaktør); Curvale, Bruno (Redaktør); Harvey, Lee (Redaktør); Helle, Emmi (Redaktør); Maguire, Brian (Redaktør); Mikkola, Anne (Redaktør); Sursock, Andrée (Redaktør).

  Brussels : European University Association, 2008. 86 s.

  Publikation: ForskningRapport

 192. Udgivet
 193. Udgivet

  Implementing a Diabetes EPR in Copenhagen Hospital Corporation. / Danholt, Peter; Bødker, Keld.

  SHI2005 Proceedings: 3rd Scandinavian conference on Health Informatics. red. / Ole Hejlesen; Christian Nøhr. Aalborg Universitet, 2005. s. 19-23.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferencebidrag i proceedings

 194. Udgivet

  Implementering. / Damgaard, Bodil.

  Politik og administration. red. / Annika Agger; Karl Löfgren. København : Hans Reitzel, 2013. s. 59-74.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 195. Udgivet

  Implementation of Web-based Information Systems in Distributed Organizations : Change Management Approach. / Bødker, Keld; Pors, Jens Kaaber; Simonsen, Jesper.

  I: Scandinavian Journal of Information Systems, Vol. 16, Nr. 1, 2004, s. 85–116.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 196. Udgivet

  Implementation of self-rostering (the PRIO-project) : effects on working hours, recovery, and health. / Garde , Anne Helene ; Albertsen , Karen ; Nabe-Nielsen , Kirsten ; Carneiro, Isabella Gomes ; Hansen , Sofie Mandrup ; Lund, Henrik Lambrecht; Hvid, Helge Søndergaard; Hansen , Åse Marie .

  I: Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, Vol. 38, Nr. 4, 07.2012, s. 314-326.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 197. Udgivet
 198. Udgivet

  Implementation of groupware technology in a large organization : implications from an empirical study. / Bødker, Keld; Bøving, Kristian B.

  Proceedings of Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS2004). red. / G. Goldkuhl; M. Lind; S. Cronholm. Linköping University, 2004. s. 149-159.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferencebidrag i proceedings

 199. Udgivet

  Implementation of groupware technology in a large organization : lessons learned. / Bødker, Keld; Bøving, Kristian B.

  Proceedings of the Third Danish Human-Computer Interaction Research Symposium: Roskilde, Denmark 27th November, 2003. red. / Morten Hertzum; Simon Heilesen. Roskilde Universitet, 2003. s. 21-24.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferencebidrag i proceedings

 200. Udgivet

  Implementation of Electronic Whiteboards at Two Emergency Departments. / Rasmussen, Rasmus; Fleron, Benedicte Frederikke Rex; Hertzum, Morten; Simonsen, Jesper.

  I: Proceedings / Information Systems Research In Scandinavia (IRIS), Vol. 33, 2010.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferenceartikel

 201. Udgivet

  Imperativens telicitet. / Jensen, Eva Skafte.

  11. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS). red. / Peter Widell; Ulf Dalvad Berthelsen. Nordisk Institut, Aarhus Universitet, 2007. s. 134-143.

  Publikation: ForskningKonferencebidrag i proceedings

 202. Udgivet

  Impediments to climate-induced disaster management : Evidence from Quang Nam Province, Central Vietnam. / Rubin, Olivier.

  On the Frontiers of Climate and Environmental Change: Vulnerabilities and Adaptations in Central Vietnam. red. / Thorkil Casse; Ole Bruun. Heidelberg : Springer, 2013. s. 99-119.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 203. Udgivet

  Impedance-defined flow : Principles and fallacies. / Ottesen, Johnny T.; Noordergraaf, A.; Noordergraaf, G.J.

  I: International Journal of Cardiovascular Medicine and Science, Vol. 4, Nr. 3/4, 2004.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 204. Udgivet

  Impact structures and events - a Nordic perspective. / Dypvik, Henning; Plado, Jüri; Heinberg, Claus Henrik; Håkansson, Eckart; Personen, Lauri J.; Schmitz, Birger; Raiskila, Selen.

  I: Episodes, Vol. 31, Nr. 1, 2008, s. 107-114.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 205. Udgivet

  Impacts of updated green vegetation fraction on WRF simulations of the 2006 European heat wave. / Nielsen, Joakim Refslund; Dellwik, Ebba; Hahmann, Andrea N.; M.J., Barlage; Boegh, Eva.

  2012. Abstract from AGU Fall Meeting, San Fransisco, USA.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferenceabstrakt til konference

 206. Udgivet

  Impacts of energy use. / Sørensen, Bent.

  Human Ecology, human Economy. red. / M Diesendorf; C Hamilton. Sydney : Allen and Unwin Pty Ltd, 1996. s. 243-266.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 207. Udgivet

  Impact on invertebrates. / Giessing, Anders; Andersen, Ole; Banta, Gary Thomas.

  NERI technical report no. 415. National Environmental Research Institute, 2002. s. 231-239.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 208. Impact of the v/v 55 polymorphism of the uncoupling protein 2 gene on 24-h energy expenditure and substrate oxidation. / Astrup, A.; Toubro, S.; Dalgaard, Louise Torp; Urhammer, S.A.; Sørensen, T.I.A.; Pedersen, O.

  I: International Journal of Obesity, Vol. 23, 1999, s. 1030-1034.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 209. Udgivet

  Impact of sediment organic matter quality on the fate and effects of fluoranthene in the infaunal brittle star Amphiura filiformis. / Selck, Henriette; Granberg, Maria E; Forbes, Valery E.

  I: Marine Environmental Research, Vol. 59, Nr. 1, 2005, s. 19-45.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 210. Udgivet

  Impact of groundwater abstraction on physical habitat of brown trout (Salmo trutta) in a smal Danish stream. / Olsen, Martin; Boegh, Eva; Pedersen, Stig; Pedersen, Morten Foldager.

  I: Hydrology Research, Vol. 40, Nr. 4, 2009, s. 394-405.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 211. Udgivet

  Impact of fetal and neonatal environment on beta cell function and development of diabetes. / Nielsen, Jens Høiriis; Haase, Tobias Nørresøe; Jaksch, Caroline; Nalla, Amarnadh; Søstrup, Birgitte; Larsen, Louise; Rasmussen, Morten; Dalgaard, Louise Torp; Gaarn, Louise Winkel; Thams, Peter; Kofod, Hans; Billestrup, Nils.

  I: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 93, Nr. 11, 11.2014, s. 1109-1122.

  Publikation: Forskning - peer reviewReview

 212. Udgivet

  Impact of changing ice cover on pelagic productivity and food web structure in Disko Bay, West Greenland : a dynamic model approach. / Hansen, A.S.; Nielsen, T.G.; Levinsen, H.; Madsen, S.D.; Thingstad, T.F.; Hansen, Benni Winding.

  I: Deep Sea Research - Part I - Oceanographic Research Papers, Vol. 50, Nr. 1, 2003, s. 171-187.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 213. Udgivet

  Impact of an icy winter on the Pacific oyster (Crasostrea gigas Thunberg, 1793) population in Scandinavia. / Strand, Åsa; Blanda, Elisa; Bodvin, Torjan; Davids, Jens K; Jensen, Lasse Fast; Holm Hansen, Tore Hejl; Jelmert, Anders; Lindegarth, Susanne; Mortensen, Stein; Moy, Frithjof E; Nielsen, Pernille; Norling, Pia; Nyberg, Carlo; Christensen, Helle Torp; Vismann, Bent; Weilemann Holm, Mark (Redaktør); Hansen, Benni Winding; Dolmer, Per.

  I: Aquatic Invasions, Vol. 7, Nr. 3, 2012, s. 433-440.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 214. Udgivet

  Impact assessment as policy and learning instrument : why effect predictions fail, and how relevance and reliability can be improved. / Teigland, Jon.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2000.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 215. Udgivet
 216. Udgivet

  IMODUS-projektet : Indhold, organisering og erfaringer med vidensarbejde og forskning. / Nielsen, Steen Baagøe.

  IMODUS, Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland. red. / Randi Andersen; Marianne Brodersen; Michelle Vestbo. Sorø : University College Sjælland, 2014. s. 7-13.

  Publikation: FormidlingBidrag til bog/antologi

 217. Udgivet

  Immune Boosting Explains Regime-Shifts in Prevaccine-Era Pertussis Dynamics. / Lavine, Jennie; King, Aaron A; Andreasen, Viggo; Bjornstad, Ottar N.

  I: P L o S One, Vol. 8, Nr. 8, e72086, 2013.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 218. Udgivet

  Immobilized Drosophila melanogaster Deoxyribonucleoside Kinase (DmdNK) as a High Performing Biocatalyst for the Synthesis of Purine Arabinonucleotides. / Serra, Immacolata ; Munch-Petersen, Birgitte; Conti, Silvia ; ,Jure, Piskur; Clausen, Anders Ranegaard; Terreni, Marco.

  I: Advanced Synthesis & Catalysis, Vol. 356, Nr. 2-3, 2014, s. 563-570.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 219. In press

  Immigration Societies and the Question of ‘the National'. : Introduction to an Edited Volume.. / Matejskova, Tatiana; Antonsich, Marco.

  I: Ethnicities, 2015.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 220. Udgivet

  Immigration, social cohesion, and naturalization. / Lægaard, Sune.

  I: Ethnicities, Vol. 10, Nr. 4, 12.2010, s. 452-469.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 221. Udgivet

  Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 1945–2010 By Grete Brochmann and Anniken Hagelund London: Palgrave Macmillan, 2012.. / Rezaei, Shahamak.

  I: Social Policy and Administration, Vol. 47, Nr. 5, 2013, s. 607-609.

  Publikation: Forskning - peer reviewAnmeldelse

 222. Udgivet

  “Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 1945- 2010" : By Grethe Brochmann and Anniken Hagelund. London: Palgrave Macmillan, 2012.. / Rezaei, Shahamak.

  I: Social Policy and Administration, Vol. 47, Nr. 5, 2, 01.10.2013, s. 607-609.

  Publikation: Forskning - peer reviewAnmeldelse

 223. Udgivet

  Immigration mellem frankofoni og postkoloniale studier. / Bojsen, Heidi.

  I: Fransk nyt, Nr. 247, 2006, s. 30-40.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 224. Udgivet

  Immigration - and secrets. / Lützen, Karin.

  I: Ethnologia Europaea, Vol. 42, Nr. 2, 2012, s. 100-102.

  Publikation: Forskning - peer reviewKommentar/debat

 225. Udgivet

  Immigration and Religion in Denmark. / Christoffersen, Lisbet.

  Immigration, National and Regional Laws and Freedom of Religion: Proceedings of the XXIth Meeting of the European Consortium for Church and State Research Madrid, 12-15 November, 2009. red. / Agustin Motilla. Leuven : Peeters, 2012. s. 45-54.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferencebidrag i proceedings

 226. Udgivet

  Immigration. / Sand, Jørgen U.

  I: Frankrig Information. Nyhedsbrev, Nr. 2, 1996.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 227. Udgivet

  Immigrants' Socio-Economic Outcomes in Different Welfare States, How do they fare? : A comparative study of Denmark, Germany and the United Kingdom. / Morissens, Ann.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2006. 290 s. (FS & P Ph.D. afhandlinger; Nr. 51).

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 228. Udgivet

  Immigrants or Diaspora? : On periodically selective transnationality among Copts in Europe. / Galal, Lise Paulsen.

  2011. Paper presented at 4th Global Conference Diasporas - Exploring Critical Issues, Oxford, Storbritannien.

  Publikation: ForskningPaper

 229. Udgivet

  Immigrant or Diaspora? On Periodically Selective Transnationality among Copts in Europe. / Galal, Lise Paulsen.

  2011. Abstract from 4th Global Conference. Diasporas. Exploring Critical Issues, Oxford, Storbritannien.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferenceabstrakt til konference

 230. Udgivet

  Immigrant Family Businesses in Marginalized Business Fields : A Study in Denmark. / Rezaei, Shahamak; Goli, Marc.

  Culturally-Sensitive Models of Family Business in Nordic Europe: A Compendium Using the GLOBE Paradigm. red. / Vipin Gupta; Nancy Levenburg; Lynda L. Moore; Jaideep Motwani; Thomas V. Schwarz. Punjagutta : Icfai University Press, 2008. s. 40-69.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 231. Udgivet

  Immigrant business in Denmark. / Rezaei, Shahamak; Bagger, Torben.

  Proceedings of the 12th nordic migration conference: cultural diversity and integration on the nordic welfare states. red. / Annika Forsander; Matti Similä. Helsingfors : Helsingfors universitet, 2003.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 232. Immanence, Mediatization and Ambient Aesthetics. / Schmidt, Ulrik.

  2010.

  Publikation: ForskningPaper

 233. Udgivet

  Im land der Butchen. / Tress, Bärbel; Tress, Gunther.

  I: Fairkehr, Vol. 2, 1999, s. 43-47.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 234. Udgivet

  Imitation, skrivning og tekstarbejde. / Geist, Uwe.

  I: NyS. Nydanske Studier og Almen Kommunikationsteori, Nr. 28, 1999, s. 43-60.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 235. Udgivet

  Imitation, skrivepædagogik og fremmedsprog. / Geist, Uwe.

  I: Sprogforum, Vol. 2, Nr. 4, 1996, s. 41-48.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 236. Udgivet

  Imitations as part of a writing pedagogy. / Geist, Uwe.

  Effective learning and teaching of writing: current trends in research. red. / Gert Rijlaarsdam; Huub van den Bergh; Michel Couzijn. Amsterdam : Amsterdam University Press B.V., 1996. s. 388 s.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 237. Udgivet

  Imitations as a atools in writing pedagogy. / Geist, Uwe.

  Effective teaching and learning af writing: current trends in research. red. / Gert Rijlaarsdam. Amsterdam : Amsterdam University Press B.V., 1997. s. 51-60.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 238. Udgivet

  I mindernes vold : en ph.d.-afhandling om restaurationstiden og dens kongelige ceremonier. / Langen, Ulrik.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1998.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 239. Udgivet

  I miei incontri con Caffé. / Olsen, Ole Jess.

  Federico Caffé - Un economista per il nostro tempo. red. / Giuseppe Amari; Nicoletta Rocchi. Rom : Ediesse, 2009. s. 831-832.

  Publikation: FormidlingBidrag til rapport

 240. Udgivet

  IMER, samtidshistorikern och fallet Israel. / Persson, Hans-Åke.

  Att möta främlingar. red. / Göran Rystad; Svante Lundberg. Lund : Arkiv förlag & tidskrift, 2000. s. 37-67.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 241. Udgivet

  I medgang og modgang : fleksibilitet og flygtighed i buschaufførers mobile liv. / Hartmann-Petersen, Katrine.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2009. 311 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 242. Udgivet

  Im Bann der Romantik : Zur Verwendung des romantischen Kritikbegriffs im Voß-Kreis. / Tabarasi-Hoffmann, Ana-Stanca.

  Der Begriff der Kritik in der Romantik. red. / Ulrich Breuer; Ana-Stanca Tabarasi-Hoffmann. Paderborn : Verlag Ferdinand Schöningh, 2015. s. 237-255 (Schlegel-Studien, Vol. 8).

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 243. Udgivet

  I maskinrummet med JFK : Anmeldelse af Ted Widmers Medhør. / Christensen, Claus Bundgård.

  I: Weekendavisen. 2013 ; 25. april 2013.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 244. Udgivet

  I martyrernes fodspor - Egypter eller kristen først?. / Galal, Lise Paulsen.

  I: KULT - Postkolonial Temaserie, Vol. 8, 2011, s. 75-94.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 245. Udgivet

  Imamen og drengene. / Jensen, Henrik.

  I: Kristeligt Dagblad. 2010 ; 10. juli 2010.

  Publikation: FormidlingAvisartikel

 246. Udgivet

  Imagining Selves. School Narratives from Girls in Schools in Eritrea, Nepal and Denmark. : Ethnographic Comparisons of Globalisation and Schooling.. / Madsen, Ulla Ambrosius.

  I: Young - Nordic Journal of Youth Research, Vol. 14, Nr. 03, 2006, s. 219-233.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 247. Udgivet

  Imagining Globalization: Educational Policyscapes. / Carney, Stephen.

  World Yearbook of Education 2012. red. / Gita Steiner-Khamsi; Florian Waldow. Routledge, 2011. s. 339-353.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 248. Udgivet

  Imagining Dublin : Postcolonial legacies and postmodern planning. / Buciek, Keld.

  2011. Paper presented at Nordic Geographers' Meeting , Roskilde, Danmark.

  Publikation: Forskning - peer reviewPaper

 249. Udgivet

  Imagining a better future : Why fun works. / Freudendal-Pedersen, Malene; Jensen, Ole B.

  2012. Abstract from AAG Annual Meeting 2012, New York, USA.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferenceabstrakt til konference

 250. Udgivet

  Imaging for Motion Management in Radiotherapy. / Korreman, Stine.

  Innovative Imaging to Improve Radiotherapy Treatments. red. / Laurent Massoptier; Romain Viard. Lulu Enterprises Inc, 2014.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 251. Imagined Futures, Present Lives : Youth, Media and Modernity in the Changing Economy of Northeast Brazil. / Wildermuth, Norbert; Dalsgaard, Line.

  I: Young - Nordic Journal of Youth Research, Vol. 14, Nr. 1, 2006, s. 9-31.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 252. Udgivet

  Images of Usability. / Hertzum, Morten.

  I: International Journal of Human-Computer Interaction, Vol. 26, Nr. 6, 2010, s. 567-600.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 253. Udgivet

  Images of India : modern Indian literature. / Frederiksen, Bodil Folke.

  Copenhagen : Handelshøjskolens Forlag, 1998.

  Publikation: UndervisningBog

 254. Udgivet

  Il Vietnam nel clone della globalizzazione. / Amoroso, Bruno.

  I: IL Ponte, Vol. 1, Nr. 2, 1996.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 255. Udgivet

  Il vertice mondiale sullo sviluppo sociale di Copenhagen. / Amoroso, Bruno.

  I: Acque e terme, Nr. 2, 1995, s. 36-38.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 256. Udgivet

  Iluatsitsilluarnermut pissutsit arfineq-pingasut : Nunat Avannarliinit ilinniartitsinermut suliniutit inuiaqatigiinni unammillernartunik naapitsisut . / Liveng, Anne; Manninen, Jyri; Árnason, Hrobatur; Green, Ingegerd.

  Nordic Council of Ministers, 2013. 50 s.

  Publikation: FormidlingRapport

 257. Udgivet

  Il teatro borghese?. / Olsen, Michel.

  Miscellanea di italianistica in memoria di Mario Santoro. red. / Michele Cataudella. Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1995. s. 201-219.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 258. Udgivet

  Ils sont fous, les Français? Zur stereotypen Rezeption des französischen sprachnormativen Diskurses. / Daryai-Hansen, Petra Gilliyard.

  Elleve indspark til Kultur- og Sprogmødestudier.. red. / Anne Boukris. Roskilde : Roskilde Universitet, 2003. s. 115-123.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 259. Udgivet

  Il sonno deiplomatico dell'Europa del sud. / Amoroso, Bruno.

  I: Rifondazione : mensile di politica e cultura, Vol. Dicembre, 1996.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 260. Udgivet

  Il sistema degli speculatori : Intervista sulla crisi finanziaria. / Amoroso, Bruno.

  I: L’altrapagina, Nr. 11, 2008.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 261. Udgivet

  Il prezzo della finanza : Alfabeto della mondialità. / Amoroso, Bruno.

  I: Altreconomia, Nr. 98, 2008, s. 36.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 262. Udgivet

  Il partenariato euromediterraneo e i riflessi per i paesi della sponda meridionale. / Gallina, Andrea.

  Politica Internazionale. Rome, 1997.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 263. Udgivet

  Il paradosso delle olimpiadi. / Amoroso, Bruno.

  I: Carta, Nr. 12, 10.04.2008, s. 23.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 264. Udgivet

  Il no della sinistra sociale. / Amoroso, Bruno.

  I: Carta, Nr. 17, 2008, s. 28-29.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 265. Udgivet

  Il Mediterraneo da mosaico a regione. / Amoroso, Bruno.

  I: Il bianco & il rosso, Nr. 24, 1992, s. 5.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 266. Udgivet

  Illustrerede indre billeder af året 1957 - uden illustrationer. / Laursen, Bjørn.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2005.

  Publikation: ForskningWorking paper

 267. Udgivet

  Illustrerede indre billeder af året 1957 - uden illustrationer. / Laursen, Bjørn.

  Se. 1957!. red. / Bruno Ingemann. Roskilde : Roskilde Universitet, 2006. s. 55-64 (Publications / Centre for Visual Communication; Nr. 4).

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 268. Udgivet

  Illustrationer i faglige tekster - teori, empiri og sund fornuft. / Bruun Pedersen, Jørgen.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1987. 146 s. (Papirer om faglig formidling; Nr. 4).

  Publikation: ForskningBog

 269. Udgivet

  Illustrated Mental Images of the Year 1957 - without Illustrations!. / Laursen, Bjørn.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2005.

  Publikation: ForskningWorking paper

 270. Udgivet

  Illusionsmageri og kynisme eller bare almindelig dumhed?. / Rasmussen, Rasmus Ole.

  I: A G. 2007 ; (26), 3. april 2007. s. 16.

  Publikation: FormidlingAvisartikel

 271. Udgivet

  Illusionsløst gruppeportræt : Filmanm: Anthony Drazan (instr): Hurly Burly. / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 1999 ; 1. oktober 1999. s. 3.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 272. Udgivet

  Illusionsløse refleksioner over litteraturhistorieskrivning. / svendsen, erik.

  I: Nordica, Nr. 25, 29.04.2009, s. 25-45.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 273. Udgivet

  Illusionen som försvann : Francois Furet om den europeiska kommunismen. / Berntson, Lennart Roger.

  I historiens skruvstäd: berättelser om Europas 1900-tal. red. / Lennart Berntson; Svante Nordin. Stockholm : Bokförlaget Atlantis, 2008. s. 181-205.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 274. E-pub ahead of print

  Illuminights: A Sensory Study of Illuminated Urban Environments in Copenhagen. / Ebbensgaard, Casper Laing.

  I: Space & Culture, 2015.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 275. Udgivet

  ILL performance measurement. / Søndergaard, Peter.

  I: DF Revy, Vol. 23, Nr. 10, 2000, s. 320-321.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 276. Udgivet

  Illegalitetens hule : Hjemmets funktion i modstandskampen. / Warring, Anette Elisabeth.

  Årbog for arbejderbevægelsens historie. red. / Svend Aage Andersen et.al. København : Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 1994. s. 139-158.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 277. Udgivet

  ILL as a key success factor in libraries : A Danish library performance measuremnet study : Proceeding from the 4th Nordic ILL conference Helsinki 2000. / Søndergaard, Peter.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2000. 32 s. (Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek; Nr. 32).

  Publikation: ForskningRapport

 278. Udgivet

  Ildsjælen mellem staten og det civile samfund. / Hulgård, Lars.

  Sammenbrud eller sammenhold. red. / Tore Jacob Hegland. Kbh. : Akademisk Forlag, 1997.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 279. Udgivet

  Il discours indirect libre nelle traduzioni dal danese. / Olsen, Michel.

  I: Proforma, Nr. 3, 2003, s. 159-184.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 280. Udgivet

  Il diritti umani e le inguistizie linguistiche : Un futuro per la diversitá?. / Skutnabb-Kangas, Tove.

  Come si é stretto il mondo: L'educazione interculturale in Italia e in europa: teorie, epserineze e strumenti. Roma : Armando, 1999. s. 85-114.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 281. Udgivet

  Il commercio internazionale. / Amoroso, Bruno.

  La Cooperazione dalla A alla Z. red. / Progetto Lomè. Cocis, Roma, 2000.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 282. Udgivet

  Il commercio elettronico e la piccola e media impresa italiana. / Hugger, Ada Scupola.

  I: IL Ponte, Vol. 10, Nr. 1, 2003.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 283. Udgivet

  Il Commercio Elettronico e la Piccola e Media Impresa Italiana. / Hugger, Ada Scupola.

  I: IL Ponte, Vol. 10, Nr. 1, Marzo, 2002.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 284. Udgivet

  I kølvandet på Wilhjelmudvalget. / Hansen, Hans Peter.

  I: Jaeger, Vol. 12, Nr. 2, 2003.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 285. Udgivet

  IKT som understøttelse for projektarbejde og klyngesamarbejde. / Nielsen, Jørgen Lerche.

  Undervisningsministeriet, 2001.

  Publikation: ForskningRapport

 286. Udgivet

  IKT som understøttelse for projektarbejde og klyngesamarbejde. / Nielsen, Jørgen Lerche.

  Uddannelse, læring og IT: 26 forskere gør status på området. København : Undervisningsministeriet, 2002. s. 145-157.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 287. Udgivet

  IKT-praksis på RUC-studier. / Nielsen, Jørgen Lerche; Hansbøl, Mikala; Meyer, Kirsten.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2002. 34 s. (CNCL Occasional Paper; Nr. 1.8).

  Publikation: ForskningRapport

 288. Udgivet

  IKT-kompetenceudvikling inden for undervisning og formidling på RUC. / Heilesen, Simon.

  Roskilde Universitet, 2007. 82 s.

  Publikation: FormidlingRapport

 289. Udgivet

  IKT i skolens matematikundervisning - vilkår eller mulighed. / Blomhøj, Morten.

  Mangfold i matematikken Motiveret for matematik: Sommerkursusrapport fra Lamis 2001 og 2002. Bergen, Norge : Landslaget for matematikk i skolen, 2005. s. 100-112.

  Publikation: FormidlingEncyclopædiartikel

 290. Udgivet

  IKT i matematikundervisningen : vilkår eller mulighed. / Blomhøj, Morten.

  Kan det virkelig passe?: om matematiklæring. red. / O. Skovsmose; Morten Blomhøj. København : L&R Uddannelse, 2003.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 291. Udgivet

  IKT i kvalitetsudviklingen af højere uddannelser – et dansk eksempel. / Andersen, Hanne Leth; Heilesen, Simon.

  Kvalitet i fleksibel høyere utdanning – nordiske perspektiver. red. / Yngve Nordkvelle; Trine Fossland; Grete Netteland . Oslo : Akademika Forlag, 2013. s. 139-153.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 292. Udgivet

  IKT i Facilities Management. / Scupola, Ada.

  I: FM Update, Vol. 5, 2008.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 293. I krydsfeltet mellem offentlige og private løsninger. / Petersen, Ole Helby; Vrangbæk , Karsten .

  I: AKF Nyt, Vol. 2011, Nr. 4, 2011, s. 10-12.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 294. Udgivet

  I krig og kærlighed - en klippeaktion i København maj 1945 : Opgøret med tyskerpigerne efter befrielsen. / Warring, Anette Elisabeth.

  København, kvinder og kærlighed.. red. / Adda Hilden; Helle Linde; Karen Hjorth. København : Københavns Kommune, 1993. s. 109-128.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 295. Udgivet

  I krig for kejseren : danskere på vestfronten 1914-1918. / Christensen, Claus Bundgård.

  I: Årsskrift / Villum Kann Rasmussen Fonden, Velux Fonden af 1981 , 2011, s. 62-65.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 296. Udgivet

  Ikonografi som erindringsudtryk på internettet : Sansede erfaringer i bevægelse. / Galal, Lise Paulsen.

  2010. Paper presented at Seminar om migrationsæstetik, Danmark.

  Publikation: ForskningPaper

 297. Udgivet

  Ikke uden kærlighed. / Christensen, Suna.

  I: Socialpaedagogen. 2008 ; 65(18), 1. januar 2008. s. 8-11.

  Publikation: FormidlingAvisartikel

 298. Udgivet

  Ikke som de andre : Kinks: Ikke som de andre. / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 1998 ; 29. december 1998. s. 8.

  Publikation: FormidlingAvisartikel

 299. Udgivet

  Ikke populisme, sund fornuft. / Brandt, Jesper.

  I: Information. 2012 ; 68(267), 17. november 2012. s. 19.

  Publikation: FormidlingKommentar/debat

 300. Udgivet

  Ikke nytårsløjer, men hærværk (Radio & TV). / Jensen, Henrik.

  I: Kristeligt Dagblad. 2010 ; 7. december 2010. s. 11.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 301. Udgivet

  Ikke mer' palaver : Forfattere, offentlighed og magthavere i Zimbabwe. / Kaarsholm, Preben.

  Fejder: Studier i stridens anatomi i det intellektuelle liv. red. / Frederik Stjernfelt; Frederik Tygstrup; Martin Zerlang. København : Museum Tusculanum, 2004. s. 305-315.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 302. Udgivet

  Ikke-menneskelig performance : Om kadavere, ukrudt, højhuse og andre performere. / Schmidt, Ulrik; Svabo, Connie; Lindelof, Anja Mølle.

  Performance-design 10 år. red. / Olav Harsløf. Roskilde : Roskilde Universitet, 2014.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 303. Udgivet

  Ikke med et brag, men en klynken. / Jensen, Henrik.

  I: Berlingske Tidende. 2010 ; 28. juni 2010.

  Publikation: FormidlingAvisartikel

 304. In press

  Ikke-kunst og selv-skabelse. / Ingemann, Bruno.

  I: Nordisk Museologi, 2015.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 305. Udgivet

  Ikke-klasse og denmoderne risiko. / Danielsen, Oluf.

  I: Salt, Nr. 7, 1997, s. 2-5.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 306. Udgivet

  Ikke gode nok. / Sørensen, Bent.

  I: Politiken. 1994 ; 1. januar 1994.

  Publikation: FormidlingAvisartikel

 307. Udgivet

  Ikke fordi jeg mener det, for det gør jeg : et bidrag til argumentationsanalysen. / Therkelsen, Rita.

  Den analytiske gejst: festskrift til Uwe Geist på 60-årsdagen 23. september 2001. red. / Carol Henriksen; Lars Heltoft. Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 2001. s. 221-232.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 308. Udgivet

  Ikke for de sarte sjæle : Anm: Edith Södergran: Trumf at være til. / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 2006 ; 23. januar 2006. s. 13.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 309. Udgivet

  Ikke flere gratis omgange til Lene : [Politisk kommentar]. / Jønsson, Rasmus.

  I: Fagbladet 3F, 19.12.2008.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 310. Udgivet

  Ikke en trussel, men et supplement. / Wedege, Tine.

  I: Matematik, Nr. 4, 2003.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 311. Udgivet

  Ikke enten-eller, men både-og : om jævnaldrendes og forældres betydning i socialiseringen. / Ellegaard, Tomas.

  I: Dansk pædagogisk tidsskrift, 2003, s. 92-101.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 312. Udgivet

  Ikke dårlig ... men farlig. / Nielsen, Peter.

  I: Arbejderhistorie : tidsskrift for historie, kultur og politik, Nr. 4, 2006, s. 124-126.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 313. Udgivet
 314. Ikke-DAC donorer i Afrika : DIIS Working Paper 2007/26. / Kragelund, Peter.

  København, 2007.

  Publikation: ForskningWorking paper

 315. Udgivet

  Ikke-chauvinistiske argumenter for et litteraturtungt danskfag. / Schou, Søren.

  I: Gymnasiepædagogik, Nr. 45, 2004, s. 29-46.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 316. Udgivet

  Ikke alle kunder bør tilfredstilles. / Grünbaum, Niels Nolsøe.

  I: Boersen. 2014 ; 119(154), 13. august 2014.

  Publikation: FormidlingKronik

 317. Udgivet
 318. Udgivet

  I hvor stort omfang er der behov for at bruge forsigtighedsprincippet i miljøbeskyttelsen?. / Agger, Peder Winkel.

  I: Miljoenyt, Nr. 31, 1998, s. 50-54.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 319. Udgivet

  I Holger Danskes skygge. / Warring, Anette Elisabeth; Bryld, Claus.

  I: Weekendavisen. 1998 ; 1. januar 1998.

  Publikation: FormidlingKronik

 320. Udgivet

  I historiens skruvstäd : Berättelser om Europas 1900-tal. / Berntson, Lennart Roger (Redaktør); Nordin, Svante (Redaktør).

  Stockholm : Bokförlaget Atlantis, 2008. 265 s.

  Publikation: ForskningAntologi

 321. Udgivet

  I Gregersens tid - og vores : Baggrund for teaterstykket Gregersen-sagaen. / Jensen, Henrik.

  Århus. 2008, Bidrag til teaterprogram.

  Publikation: FormidlingAndet bidrag

 322. Udgivet

  Ignorans og læring i forhandlingsspil. / Åkerstrøm Andersen, Niels.

  Læringsprocesser i virksomheder. red. / Mette Morsing; Bolette M. Christensen. København : Dansk Industri, 1996. s. 81-101.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 323. Udgivet

  I galskabens univers : Boganm.: Christian Haun: Sig farvel til dig selv. / svendsen, erik.

  I: Jyllands-Posten. 2010 ; 21. januar 2010. s. 19.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 324. Udgivet

  If you know something, say something : young children's problem with false beliefs. / Hansen, Mikkel Bernt.

  I: Frontiers in Developmental Psychology, Vol. 1, Nr. 23, 05.07.2010, s. 1-7.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 325. Udgivet

  IFUSOFF : et instrument for undersøgelse af socialt fællesskab og familieliv. / Dencik, Lars; Marosi, K.; Stanek, A.; Westerling, A.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2003. (Reports from Centre for Childhood & Family Research; Nr. 6).

  Publikation: ForskningRapport

 326. Udgivet

  If 'There is nothing like Australia', then 'Where the Bloody Hell' does it leave us?. / Jensen, Lars.

  2011. Abstract from 11th Biennial EASA Conference, Presov, Slovakiet.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferenceabstrakt til konference

 327. Udgivet

  If technology is the answer, what is the question? : Interview, Ricky Burdett. / Pagh, Jesper.

  I: Arkitektur DK, Vol. 2013, Nr. 1, 02.2013, s. 24-29.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 328. I fraværets nærvær. / Bille, Mikkel; Sørensen, Tim Flohr.

  I: Arkæologisk Forum, Vol. 19, 2008, s. 32-35.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 329. Udgivet

  I framstegsberusningens baksmälla. / Dencik, Lars.

  I: Framtider, Nr. 3, 1997, s. 25-31.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 330. Udgivet

  If people believe ideas are real... : womens self perception as active individual in late modernity. / Kristensen, Catharina Juul.

  The transformation of modernity: aspects of the past, present and future of an era. red. / M. Carleheden; M. Hviid Jacobsen. Aldershot : Ashgate, 2001. s. 165-182.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 331. Udgivet
 332. Udgivet

  IFLA i Aarhus : fjernlån eller cirkulation?. / Søndergaard, Peter.

  I: DF Revy, Vol. 20, Nr. 8, 1997, s. 229-231.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 333. Udgivet

  If It Makes Sense for Me, It Makes Sense for You! : Trickle-Down Organizational Sensemaking. / Sund, Kristian J.; Nielsen, Christine.

  2014. Paper presented at Dansk Ledelsesakademis årskonference 2014, Roskilde, Danmark.

  Publikation: Forskning - peer reviewPaper

 334. Udgivet

  "I feel Danish but..." : a case study on national identity formation and ambivalence. / Koefoed, Lasse Martin; Simonsen, Kirsten.

  I: Geographica Helvetica, Vol. 68, Nr. 3, 10.11.2013, s. 213-222.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 335. Udgivet

  “If Culture Is Practice …? : A Practice Theoretical Perspective on Intercultural Communication and Mediation”. / Jensen, Iben.

  Transforming Otherness. red. / Jason Finch; Peter Nynäs. New Jersey : Transaction Publishers, 2011. s. 9-34.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 336. Udgivet

  If Adult Education is the Answer, which are the Questions?. / Olesen, Henning Salling.

  Erwachsenenbildung an der Grenze.: Erwachsenenbildung im ûbergang. red. / Rudi Egger; Wolfgang Grilz. Graz : Leykam Buchverlag, 1999.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 337. Udgivet

  I et grænseland. / Wedege, Tine.

  I: Humaniora, Nr. 1, 2003, s. 14-17.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 338. Udgivet

  I erindringens skær (Radio & TV). / Jensen, Henrik.

  I: Kristeligt Dagblad. 2011 ; 25. januar 2011. s. 11.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 339. Udgivet

  I er gennemskuet. / svendsen, erik.

  I: Jyllands-Posten. 2014 ; 25. september 2014. s. 27.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 340. Udgivet

  IEP supporting quality culture : IEP in action. / Jensen, Henrik Toft.

  A twenty-year contribution to Institutional Change: EUA's Institutional Evaluation Programme. red. / Tia Loukkola. 1.udg. Belgien : European University Association, 2015. s. 40 - 42 7.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 341. Udgivet

  IEP suporting quallity culture. / Jensen, Henrik Toft.

  A twenty-year contribution to institutional change: EUA's Institutional evaluation programme. Vol. 1 1. udg. Brussels : European University Association, 2014. s. 40-44.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 342. Udgivet

  I en anormal mands hoved : Anm: Marianne Larsen: Stjerne for en frafalden. / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 2006 ; 20. maj 2006. s. 17.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 343. Udgivet

  Idyl og djævleø : Erik Aalbæk Jensens særlige vilkår. / Schou, Søren.

  I: Kritik, Nr. 113, 1995, s. 1-5.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 344. Udgivet

  Idræt, krop og bevægelse i dagtilbud. / Brus, Anne Birgitte.

  Sundhed, krop og bevægelse. red. / Peter Mikkelsen; Signe Holm-Larsen. Kroghs Forlag, 2007. s. 95-117.

  Publikation: FormidlingBidrag til bog/antologi

 345. Udgivet

  Idræt, handicap og social deltagelse. / Kissow, Anne-Merete.

  Roskilde Universitet, 2012. 90 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 346. Udgivet

  I disiplinenes grenseland : Tverrfaglighet i teori og praksis. / Bærenholdt, Jørgen Ole (Redaktør); Nyseth, Torill (Redaktør); Jentoft, Svein (Redaktør); Førde, Anniken (Redaktør).

  Bergen : Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke, 2007. 337 s.

  Publikation: FormidlingBog

 347. Udgivet

  Ideology and power in education policy in Nepal : An analysis of reform since 1990. / Carney, Stephen; Bahadur Bista, Min.

  2007. Paper presented at International Conference of the Comparative and International Education Society (CIES), Baltimore, USA.

  Publikation: ForskningPaper

 348. Udgivet

  Ideologi of videnskab. / Pedersen, Stig Andur.

  Hvad er der sket med fisken. red. / Dorte Skovgård; Pernille Kaltoft. Multivers, 2000. s. 177-211.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 349. Udgivet

  "Ideologikritik" som pragmatisk tilpasningsøvelse : Bemærkninger til Claus Ljungstrøms og Sven Mørchs "interaktionismekritik" i Udkast nr. 3, 1980. / Nielsen, Birger Steen.

  I: Udkast: Dansk tidsskrift for kritisk samfundsvidenskab [1973-1995], Vol. 9, Nr. 3/4, 1981, s. 362-409.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 350. Udgivet

  Ideologikritik. / Petersen, Lars Axel.

  Sociologisk Leksikon. red. / Steen Nepper Larsen; Inge Kryger Petersen. København : Hans Reitzel, 2011. s. 253-254.

  Publikation: FormidlingEncyclopædiartikel

 351. Udgivet

  Ideologikritik. / Schou, Søren.

  Litteraturens tilgange: metodiske angrabsvinkler. red. / Johannes Fibiger; Gerd Lütken; Niels Mølgaard. Kbh. : Gad, 2001. s. 151-176.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 352. Udgivet

  Ideologier i Danmark under krisen. / Nielsen, Jørgen Lerche.

  København : Vindrose, 1981.

  Publikation: ForskningBog

 353. Udgivet

  Ideologi. / Larsen, Mihail.

  Voksenpædagogisk Opslagsbog. red. / Hans Cornelius; Karsten Schnack. 3. udg. København : Christian Ejlers, 2005.

  Publikation: FormidlingEncyclopædiartikel

 354. Udgivet

  I den vide verden : Anmeldelse af Jørgen Bonde Jensen: Mit navn er hare & Med fremtiden i ryggen. / Nielsen, Birger Steen.

  litteratur/85: en almanak. red. / Karen Syberg; Asger Schnack. København : Tiderne Skifter, 1984. s. 82- 84.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 355. Udgivet

  Identität, Technik und Ambivalenz. / Schraube, Ernst.

  2007. Paper presented at Soziale Beziehungen in einer technisierten Welt, Technical University of Braunschweig, Tyskland.

  Publikation: ForskningPaper

 356. Udgivet

  Identitätsarbeit im Reich der Mütter : Jakobsen und Rilke. / Wucherpfennig, Wolf Peter.

  Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000: "Zeitenwende" - die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert. red. / Peter Wiesinger. Vol. 12 Bern usw. : Peter Lang, 2002. s. 107-113 (Jahrbuch fuer Internationale Germanistik. Reihe A: Kongressberichte; Nr. 64).

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 357. Udgivet

  Identität an den Rändern des Todes : Wolfgang Hilbigs "Alte Abdeckerei". / Wucherpfennig, Wolf Peter.

  Mannigfaltigkeit der Richtungen: Analyse und Vermittlung kultureller Identität im Blickfeld germanistischer Literaturwissenschaft. red. / G. Grimm; I. Nagelschmidt; L. Stockinger. Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2001. s. 123-142 (Literatur und Kultur - Leipziger Texte. Reihe A: Dialoge und Kolloquien, Vol. 2).

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 358. Udgivet

  Identity, Technology, and the First-Person Perspective. / Schraube, Ernst.

  2010. Paper presented at 21. Danske Konference om Virksomhedsteori, Røsnæs, Danmark.

  Publikation: ForskningPaper

 359. Udgivet
 360. Identity Construction in Development Practices : the Government of Ghana, Civil Society, Private Sector and Development Partners. / Whitfield, Lindsay.

  Professional Identities: Policy and Practice at Work in Business and Bureaucracy. red. / Fiona Moore. Berghahn Books, 2007.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 361. Udgivet

  Identity and travel mode choice. / Thomsen, Thyra Uth.

  Environment and wellbeing: conference proceedings. red. / Adrian Scott. University of Bath, 2001. s. 307-310.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferencebidrag i proceedings

 362. Udgivet

  Identity and the preservation of being. / Suárez-Krabbe, Julia.

  I: Social Identities, Vol. 18, Nr. 3, 2012, s. 335-353.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 363. Afsendt

  Identity and Interaction in the Lands of Immigration : A Comparison of Middle Eastern Christian Communities in UK, Sweden and Denmark. / McCallum, Fiona; Galal, Lise Paulsen; Hunter, Alistair; Sparre, Sara Cathrine Lei; Wozniak, Marta.

  I: Archives de Sciences Sociales des Religions, 2015.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 364. Udgivet

  Identity and diversity of blood meal hosts of biting midges (Diptera: Ceratopogonidae: Culicoides Latreille) in Denmark. / Lassen, Sandra; Nielsen, Søren Achim; Kristensen, Michael.

  I: Parasites & Vectors, Vol. 5, Nr. 143, 2012.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 365. Identity and Citizenship. / Galal, Lise Paulsen.

  I: Nyhedsbrev om islam & kristendom, Nr. 1, 2005.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 366. Udgivet

  Identities at Odds : Embedded and implicit Language Policing in the internationalized Workplace. / Hazel, Spencer.

  I: Language and Intercultural Communication, Vol. 15, Nr. 1, 01.2015, s. 141-160.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 367. Udgivet

  Identitetspolitisk offerideologi og hykleri - om venstreorientering i dag. / Dyrberg, Torben Bech.

  I: Kritik, Nr. 188, 2008, s. 3-18.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 368. Udgivet

  Identitets- eller postidentitetspolitik? : Homoseksuelle, pluralistiske velfærdssamfund og demokratisk seksualpolitik. / Stormhøj, Christel.

  I: Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, Nr. 4, 2001, s. 6-21.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 369. Identitet og mobilitet – og Karen Blixens aktualitet. / Kjældgaard, Lasse Horne.

  Karen Blixens Afrika. Svendborg, 2012. s. 24-29.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 370. Udgivet

  Identitet og madkultur : om hvad vi spiser og hvorfor vi gør det. / Jacobsen, Jan Krag.

  Måltiden i framtiden: Et symposium om Mat- och måltidskundskap på Högskolan i Kristianstad den 11 februari 2002. red. / Jan-Öjvind Swahn. Kristianstad : Högskolan Kristianstad, 2003. s. 33-47.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 371. Udgivet

  Identiteter på spil : Medierne og krigen i Kosovo. / Frello, Birgitta.

  København : Politiske Studier, 2003. 474 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 372. Udgivet

  Identiteter i krig. / Frello, Birgitta.

  I: Dansk Sociologi, Vol. 14, Nr. 1, 2003, s. 29-50.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 373. Udgivet

  Identitet: biografisk konstruktion og socialisation. / Larsen, Lene.

  Livshistorisk fortælling og fortolkende socialvidenskab. red. / Anders Siig Andersen; Bettina Dausien; Kirsten Larsen. Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 2005. s. 245-273.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 374. Udgivet

  Identitet. / Dencik, Lars.

  I: Dagens Sekreterare, Nr. 8, 2001.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 375. Udgivet

  Identità nazionale, genere e sessualità : le donne danesi e le forze de occupazione tedesche. / Warring, Anette Elisabeth.

  I: Storia e Problemi Contemporanei, Vol. 12, Nr. 24, 1999, s. 27-42.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 376. Udgivet

  Identifying urban sources as cause of elevated grass pollen concentrations using GIS and remote sensing. / Hertel, Ole; Skjøth, Carsten Ambelas; Orby, P.V.; Becker, Thomas; Geels, Camilla; Schlunssen, V.; Sigsgaard, Torben; Bønløkke, Jakob; Sommer, J.; Søgaard, P.

  I: Biogeosciences, Vol. 10, Nr. 1, 2013, s. 541-554.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 377. Udgivet

  Identifying and Indexing Text Meaning Using Lexical Resources. / Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Jensen, Per Anker; Lassen, Tine.

  2009. Paper presented at SEW-2009 - Semantic Evaluations: Recent Achievements and Future Directions, Boulder, USA.

  Publikation: Forskning - peer reviewPaper

 378. Udgivet

  Identifikation und Vielfalt. / Pagh, Jesper.

  I: Architekt, Vol. 2014, Nr. 4, 09.2014, s. 58-61.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 379. Udgivet

  Identification of two Nereis virens [Annelida: Polychaeta] cytochrome P450 enzymes and induction by xenobiotics. / Rewitz, Kim; Kjellerup, C; Jørgensen, A; Petersen, C; Andersen, Ole.

  I: Comparative Biochemistry and Physiology. Part C: Toxicology & Pharmacology, Vol. 138, Nr. 1, 2004, s. 89-96.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 380. Udgivet

  Identification of TNF-alpha-Responsive Promoters and Enhancers in the Intestinal Epithelial Cell Model Caco-2. / Boyd, Mette; Coskun, Mehmet ; Lilje, Berit; Andersson, Robin; Hoof, Ilka; Bornholdt, Jette; Dahlgaard, Katja; Olsen, Jørgen; Vitezic, Morana; Bjerrum, Jacob Tveiten Bjerrum ; Sedelin, Jakob Benedict; Nielsen, Ole Haagen ; Troelsen, Jesper Thorvald; Sandelin, Albin.

  I: D N A Research, Vol. 21, Nr. 6, 2014, s. 569-583.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 381. Udgivet

  Identification of residues involved in the specificity and regulation of the highly efficient multisubstrate deoxyribonucleoside kinase from Drosophila melanogaster. / Knecht, W.; Munch-Petersen, Birgitte; Piskur, J.

  I: Journal of Molecular Biology, Vol. 301, 2000, s. 827-837.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 382. Identification of potential drug targets in Salmonella enterica sv. Typhimurium using metabolic modelling and experimental validation.. / Hartman, Hassan; Fell, David A.; Rossell, Sergio; Jensen, Peter Ruhdal; Woodward, Martin J. ; Thorndahl, Lotte; Jelsbak, Lotte; Olsen, John Elmerdahl; Raghunathan, Anu; Daefler, Simon ; Poolman, Mark G. .

  I: Microbiology, Vol. 160, Nr. Pt 6, 2014, s. 1252-1266.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 383. Identification of metabolic pathways essential for fitness of Salmonella Typhimurium in vivo.. / Jelsbak, Lotte; Hartman, H.; Schroll, C.; Rosenkrantz, J.T.; Lemire, S.; Wallrodt, I.; Thomsen, L.E.; Poolman, M.; Kilstrup, M.; Jensen, P.R.; Olsen, J.E.

  I: P L o S One, 2014.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 384. Udgivet

  Identification of matrixes in science and engineering. / Hendricks, Vincent F.; Pedersen, Stig Andur; Jakobsen, Arne.

  I: Journal for General Philosophy of Science, Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie, Nr. 2, 2000, s. 277-305.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 385. Udgivet

  Identification of factors interacting with hMSH2 in the fetal liver utilizing the yeast two-hybrid system : in vivo interaction through the C-terminal dominans of hEXO1 and hMSH2 and comparative expression analysis. / Rasmussen, Lene Juel; Rasmussen, Merete; Lee, B.-I.; Rasmussen, Anne Karin; Wilson III, D.M.; Nielsen, F.C.; Bisgaard, Hanne Cathrine.

  I: Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, Vol. 460, 2000, s. 41-52.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 386. Udgivet
 387. Udgivet

  Identification of an intermediate-segregation regime in a diblock copolymer system. / Papadakis, Christine; Posselt, Dorthe; Almdal, Kristoffer; Mortensen, Kell.

  I: Europhysics Letters, Vol. 36, 1996, s. 289.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 388. Identification of ambiguity in the case study research typology: what is a unit of analysis?. / Grünbaum, Niels Nolsøe.

  I: Qualitative Market Research, Vol. 10, Nr. 1, 2007, s. 78-97.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 389. Udgivet

  Identification of Ambiguity in the Case Study Research Typology : What Is a Unit of Analysis?. / Grünbaum, Niels Nolsøe.

  Case studies. red. / Malcolm Tight. London : Sage Publications, Incorporated, 2015. (Sage benchmarks in social research methods).

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 390. Udgivet

  Identification of 1-hydrozypyrene glucuronide in tissue of marine polycaete nereis diversicolor by liquid chromatography/ion trap multiple mass spectrometry. / Giessing, Anders; Lund, Torben.

  I: Rapid Communications in Mass Spectrometry, Vol. 16, 2002, s. 1521-1525.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 391. Udgivet

  Identification, definition and quantification of goods and services provided by marine biodiversity : Implications for the ecosystem approach. / Beaumont, Nicola; Austen, Melanie; Atkins, John; Burdon, Daryl; Degraer, Steven; Dentinho, Tomaz; Derous, Sofie; Holm, Poul; Horton, Tammy; Ierland, Ekko v.; Marboe, Anne Husum; Starkey, David J.; Townsend, M; Zarcyski, Tomazc.

  I: Marine Pollution Bulletin, Vol. 54, Nr. 3, 2007, s. 253-265.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 392. Udgivet

  Identification, characterization and developmental expression of Halloween genes encoding P450 enzymes mediating ecdysone biosynthesis in the tobacco hornworm, Manduca sexta. / Rewitz, Kim; Rybczynski, Robert; Warren, James T.; Gilbert, Lawrence I.

  I: Insect Biochemistry and Molecular Biology, Vol. 36, Nr. 3, 2006, s. 188-199.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 393. Udgivet

  Identification and expression of two novel cytochrome P450 genes, belonging to CYP4 and a new CYP331 family, in the polychaete Capitella capitata sp. I.. / Li, Bo; Bisgaard, Hanne Cathrine; Forbes, Valery E.

  I: Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol. 325, 2004, s. 510-517.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 394. Udgivet

  Identification and characterisation of an androgen receptor gene from zebrafish Danio rerio. / Jørgensen, Anne; Andersen, Ole; Bjerregaard, Poul; Rasmussen, Lene Juel.

  I: Comparative Biochemistry and Physiology. Part C: Toxicology & Pharmacology, Vol. 146, Nr. 4, 2007, s. 561-568.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 395. Udgivet

  I den lille piges verden : Boganm.: Josefine Klougart: Stigninger og fald. / svendsen, erik.

  I: Jyllands-Posten. 2010 ; 7. januar 2010. s. 15.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 396. Udgivet

  Idéhistorisk sondering af det skønne : Anm: Dorthe Jørgensen: Skønhedens metamorfose. / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 2001 ; 9. oktober 2001. s. 6.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 397. Udgivet
 398. Udgivet

  Ideer om styring : Michel Foucault og Jacques Donzelot. / Greve, Anni.

  I: Dansk Sociologi, Vol. 6, Nr. 3, 1995, s. 54-70.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 399. Udgivet

  Ideer om natur og miljøplanlægning i en bæredygtig Øresundsregion. / Agger, Peder Winkel.

  I: Byplan, Vol. 60, Nr. 4, 2008, s. 44-45.

  Publikation: ForskningKommentar/debat

 400. Udgivet

  Ideas, interests and institutions in the European integration process. / Kluth, Michael Friederich; Borras, Susana.

  2001. Paper presented at The 5th Conference of the European Sociological Association (ESA), Helsinki, Finland.

  Publikation: ForskningPaper

 401. Udgivet

  Ideas in EU Decision Making : Towards a Typology of Ideas and Ideational Change. / Lynggaard, Kennet.

  The Anatomy of Change: A Neo-institutionalist Perspective. red. / Steen Scheuer; Johan Damm Scheuer. Copenhagen : Copenhagen Business School Press, 2008. s. 209-236.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 402. Udgivet

  Ideas and institutions in global governance - the case of microcredit. / Aagaard, Peter.

  2009. Paper presented at Governance Networks: Democracy, Policy Innovation and Global Regulation., Ringsted, Danmark.

  Publikation: ForskningPaper

 403. Idealtyper og fuzzy mængdelære i komparative studier : Nordisk familiepolitik i 1990'erne som eksempel. / Kvist, Jon.

  I: Dansk Sociologi, Vol. 11, Nr. 3, 2000, s. 71-94.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 404. Udgivet

  Ideal type. / Jagd, Søren.

  International encyclopedia of economic sociology. red. / Jens Beckert; Milan Zafirovski. London : Routledge, 2006. s. 337-338.

  Publikation: ForskningEncyclopædiartikel

 405. Afsendt

  Ideals of Journalism: Prize awards and the changing symbolic capital of journalistic fields. / Willig, Ida.

  I: Media, Culture & Society, 2015.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 406. Udgivet

  Ideal models of fisheries co-management : an outline of alternative management models in danish fisheries. / Vedmand, Thomas; Friis, Peter; Raakjær Nielsen, Jesper.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 125).

  Publikation: ForskningRapport

 407. Idealer om Afinstitutionalisering. / Dupret (Nielsen), Katia; Henriksen, Jesper; Sivertsen, Katrine Lehmann.

  I: Social Kritik, Vol. 16, Nr. 96, 2004, s. 24-29.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 408. Udgivet

  Idea and interests in the European Union's Policies towards Somalia and Mali. / Olsen, Gorm Rye.

  2013. Paper presented at DSE Annual Conference, Roskilde, Danmark.

  Publikation: ForskningPaper

 409. Udgivet
 410. Udgivet

  ICT-Services in a University Environment. / Heilesen, Simon.

  I: Journal of Cases on Information Technology, Vol. 12, Nr. 1, 2010, s. 50-62.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 411. Udgivet

  ICT learning and training : data, policies and pratice in selected EU countries. / Freudendal-Pedersen, Malene; West, Anne; Stokes, Eleanor; Bäcklund, Ann-Katrin; Meusy, Martine; Poux, Emmanuel; Schöpper-Grabe, Sigrid.

  LSE libary ID code 13982 : London School of Economics and Political Science, 2004.

  Publikation: ForskningRapport

 412. Udgivet

  ICT in Problem- and Project-based Learning : New Roles for Teachers Acting as Supervisors and Students Engaging in Collaborative Learning Processes. / Nielsen, Jørgen Lerche; Birch Andreasen, Lars.

  Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2012. red. / Tel Amiel; Brent Wilson. Chesapeake, VA : Association for the Advancement of Computing in Education, 2012. s. 874-883.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferencebidrag i proceedings

 413. Udgivet

  ICT, citizenship and democracy in Greenland. / Hansen, Klaus Georg.

  Bridging the digital divide: sharing best practices for developing ICT in the rural areas of the north and south: Proceeding of the SCOPE-UARCTIC workshop 09-12 may, Mpumalanga, South Africa. red. / Leo Pekkala; Lars Kullerud; Outi Snellman. Kimberley : National institute for higher education northern cape (NIHE), 2003. s. 60-66.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 414. Udgivet

  ICT and the Project Studies at Roskilde University, Denmark. / Nielsen, Jørgen Lerche; Ou, Tie.

  EISTA'04, International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications. red. / Freddy Malpica; Friedrich Welch; Andres Tremante; Maiga Chang; Yen-Teh Hsia. International Institute of Informatics and Systemics, 2004. s. 241-246.

  Publikation: ForskningKonferencebidrag i proceedings

 415. Udgivet

  ICT Adoption in the Danish Facilities Management Supply Chain : What are the factors that matter?. / Scupola, Ada; Jensen, P.A.

  Proceedings of “Construction Matters-Managing Complexities, Decisions and Actions in the Building Process. København : Copenhagen Business School, 2010.

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferencebidrag i proceedings

 416. Udgivet

  ICT Adoption in Facilities Management Supply Chain : The Case of Denmark. / Scupola, Ada.

  I: Journal of Global Information Technology Management, Vol. 15, Nr. 1, 2012.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 417. Udgivet

  Iconic and categorical focus systems in Scandinavian. / Heltoft, Lars.

  Structures of focus and grammatical relations. red. / Jorunn Hetland and Valéria Molnar. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2003. s. 43-87 (Linguistische Arbeiten; Nr. 477).

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 418. Udgivet

  ICMI study on the teaching and learning of mathematics at university level : discussion document. / Niss, Mogens Allan.

  I: Nastava Matematike, Vol. 43, Nr. 3-4, 1997, s. 3-13.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 419. Udgivet

  ICMI study on the teaching and learning of mathematics at university level : discussion document. / Niss, Mogens Allan.

  I: Bulletin of the International Commission on Mathematical Instruction / ICMI, Nr. 43, 1997, s. 3-13.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 420. Udgivet

  ICMI's Challenges and future. / Blomhøj, Morten.

  The first century of the International Commission on Mathematical Instruction (1908-2008) : Reflecting and shaping the world of mathematics education. Vol. 1 Rom : Instituto della Enciclopedia Italiana - Treccani, 2008. s. 169-180.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 421. Udgivet
 422. Udgivet

  ICM 2002 i Beijing. / Booss-Bavnbek, Bernhelm.

  I: Matilde, Nr. 14, 2002, s. 14-15.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 423. Udgivet
 424. Udgivet

  "Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche!" : Die Bohème um 1900 und die nationale Gemeinschaft. / Wucherpfennig, Wolf.

  Deutschlands 'innere Einheit': Traum oder Alptraum, Ziel oder Zwangsvorstellung?. red. / Ernst-Ullrich Pinkert. København og München : Wilhelm Fink Verlag, 1998. s. 67-84 (Text & Kontext. Sonderreihe; Nr. 40).

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 425. Udgivet

  Ich hoffe Sie können ein witz vertragen : Humor und Geslecht in modernen Organisationen. / Pedersen, Chistina Hee.

  I: Argument, Vol. 269, Nr. 49:1, 2007, s. 112-121.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 426. Udgivet

  I centrum af en skilsmisse. / svendsen, erik.

  I: Jyllands-Posten. 2012 ; 9. februar 2012.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 427. Udgivet

  Ice formation in the freeze tolerant alpine weta Hemideina maori Hutton (Orthoptera, Stenopelmatidae). / Ramløv, Hans; Westh, Peter.

  I: Cryo-Letters, Vol. 14, Nr. 3, 1993, s. 169-176.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 428. Udgivet

  Icebergs or no Icebergs in Aqueous Alcohols? : Composition-dependent Mixing Schemes. / Koga, Y; Nishikawa, K; Westh, Peter.

  I: Journal of Physical Chemistry A, Vol. 108, Nr. 17, 2004, s. 3873-3877.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 429. Udgivet
 430. Udgivet

  Ice-active proteins from the Antarctic nematode Panagrolaimus davidi. / Wharton, David; Barrett, John; Goodall, Gordon; Marshall, Craig; Ramløv, Hans.

  I: Cryobiology, Vol. 51, 2005, s. 198-207.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 431. Udgivet

  Ice-active proteins and cryoprotectants from the New Zealand alpine cockroach, Celatoblatta quinquemaculata. / Wharton, D.; Pow, B.; Kristensen, M.; Ramløv, Hans; Marshall, C.J.

  I: Journal of Insect Physiology, Vol. 55, Nr. 1, 2009, s. 27-31.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 432. Udgivet

  I can never be normal : A conversation about race, daily life practices, food and power. / Andreassen, Rikke; Ahmed Andresen, Uzma.

  I: European Journal of Women's Studies, Vol. 21, Nr. 1, 2014, s. 25-42 .

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 433. Udgivet

  I børnehøjde : Anm: Katrine Marie Guldager: Pigen der var bange for at være ond. / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 2005 ; 12. august 2005. s. 7.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 434. Udgivet

  Ibuprofen : alias:brufen, ibular, ibumethin, ipren, nurofen. / Hansen, Poul Erik.

  I: Skrift / Roskilde universitetscenter, Institut for biologi og kemi, Vol. 18, 1991, s. 1-11.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 435. Udgivet

  I bil eller have? : en undersøgelse af pendlingsmønstrene i Odsherred. / Jensen, Henrik Toft; Kollerup, Ane.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2006. 46 s.

  Publikation: ForskningRapport

 436. Udgivet

  Iben Have : Lyt til tv. Underlægningsmusik i danske tv-dokumentarer. / Lindelof, Anja.

  I: Danish Yearbook of Musicology, Vol. 37/2009, 2010, s. 116-118.

  Publikation: ForskningAnmeldelse

 437. Udgivet

  I barndommens rige. / svendsen, erik.

  I: Jyllands-Posten. 2011 ; 23. november 2011.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 438. Udgivet

  Ib Andersen og kulturradikalismen. / Thing, Morten.

  Tegneren Ib Andersen. red. / Steen Ejlers; Jens Frederiksen; Paul-Philippe Péronard. Vol. 1 København : Vandkunsten, 2008. s. 86-97.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 439. Udgivet

  Iban border narratives - mobility, interaction and confrontation : A case of the Ulu Leboyan borderland in West Kalimantan, Indonesia. / Eilenberg, Michael.

  2006. Paper presented at Borneo in the New Century, Borneo Research Council/Unimas, Kuching, Malaysia.

  Publikation: ForskningPaper

 440. Udgivet

  I anledning af KRAKA-prisen. / Søndergaard, Dorte Marie.

  I: Kvinder, Køn og Forskning, Nr. 3, 1999.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 441. Udgivet

  Ian Ingram's robots : Communication between Interaction and Instrumentality. / Romic, Bojana.

  København : Nikolaj Kunsthal. 2015, Bidrag til udstillingskatalog.

  Publikation: FormidlingAndet bidrag

 442. Udgivet

  I am more than an ethnicity : Resilience and Experiences of Trauma among Indian University Students in Malaysia. / Svensson, Christian Franklin.

  Trauma, Memory and Transformation: Southeast Asian Experiences. red. / Sharon Bong. Petaling Jaya : Strategic Information Research Development Centre, 2014.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 443. Udgivet

  Iagttagelse og fortælling : pædagogisk iagttagelse og beskrivelse af børn. / Smidt, Søren; Kopart, Henning.

  Forlaget Børn og Unge, 1998.

  Publikation: ForskningBog

 444. Udgivet

  I Aforismens Tegn. / Elias, Camelia; Sørensen, Bent.

  Årstider i Skeptikerens Himmel: aforismer. EyeCorner Press, 2008. s. 3-6.

  Publikation: FormidlingForord/efterskrift

 445. Udgivet

  I Abrahams fodspor. Claus Oldenburg, Den vandrende verden. / Jensen, Henrik.

  I: Kristeligt Dagblad. 2005 ; 1. januar 2005.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 446. Udgivet

  Hårgrænsen i april. / Sørensen, Anette Dina.

  I: Forum for Koen og Kultur, 1999.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 447. Udgivet

  Hårde nødder der skal knækkes i den kvalitative arbejdsproces. / Mac, Anita.

  Kvalitative metoder - fra metateori til markarbejde. red. / Kirsten Bandshold Pedersen; Lise Drewes Nielsen. Roskilde : Roskilde Universitetsforlag, 2001. s. 233 - 263.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 448. Udgivet

  Hårdare tysk flyktingpolitik. / Persson, Hans-Åke.

  I: Invandrare och minoriteter, Vol. 21, Nr. 4, 1994, s. 2-4.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 449. Udgivet

  Hårdare tag mot tentafusket i Uttar Pradesh. / Madsen, Stig Toft.

  I: Sydasien, Vol. 22, Nr. 3, 1998, s. 24-25.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 450. Udgivet

  Håndører. Send invitationer ud til den store lønfest.. / Greve, Bent.

  I: Politiken. 2006 ; 7. oktober 2006.

  Publikation: FormidlingAvisartikel

 451. Udgivet

  Håndværkspraksis - i akademia : Anmeldelse af Richard Sennett: The Craftsman, London: Allen Lane, 2008.. / Andersson, Bjarne.

  I: Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat, Vol. 20, Nr. 116, 2008, s. 36-39.

  Publikation: ForskningAnmeldelse

 452. Håndværk eller guddommelig inspiration. / Lützen, Karin.

  Når kvinder skriver. red. / Susi Frastein. Tiderne Skifter, 1985. s. 63-77.

  Publikation: FormidlingBidrag til bog/antologi

 453. Håndtering af usikkerhed i film og byggeprojekter. / Schlamovitz, Jesper.

  1 udg. Frederiksberg : Copenhagen Business School Press, 2010. 137 s. (Ph.d.-serie; Nr. 13.2010).

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 454. Udgivet

  Håndtering af målstyring og resultatmåling. / Triantafillou, Peter.

  Ledelse efter kommunalreformen: sådan tackles de nye udfordringer. red. / Jacob Torfing. 2. udg. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2012.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 455. Udgivet

  Håndtering af målstyring og resultatmåling. / Triantafillou, Peter.

  Ledelse efter kommunalreformen: sådan tackles de nye udfordringer. red. / Jacob Torfing. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2008. s. 85-100.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 456. Udgivet

  Håndtering af forsigtighedsprincippet. / Sanderson, Hans.

  I: Vand og Jord, Nr. sept., 2000, s. 88-90.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 457. Udgivet

  "Håndtasken, heksen og de blåøjede blondiner" (oversat til engelsk) : - danske, kvindelige politikere ifølge pressen - og dem selv. / Moustgaard, Ulrikke.

  Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 2004. 172 s.

  Publikation: ForskningBog

 458. Udgivet

  Håndholdt geografisk information : Med mobilen ud i naturen. / Ejbye-Ernst, Niels; Nielsen, Thomas Theis; Præstholm, Søren.

  I: Geografisk Orientering, Vol. 43, Nr. 3, 08.2013, s. 18-24.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 459. Udgivet

  Håndens og åndens værk. / Nielsen, Kurt Aagaard.

  I: Salt, Nr. 6, 2003, s. 38-40.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 460. Håndens maskuline arbejde - problem og potentiale : Drenges kønsforhandlinger på mekanikeruddannelsen . / Hansen, Rasmus Præstmand.

  Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne. red. / Christian Helms Jørgensen. Roskilde Universitetsforlag, 2013. s. 87-102.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 461. Udgivet

  Håndbold er en praksis!. / Olsen, Poul Bitsch.

  Dansk Håndbold: Elite, bredde og kommercialiseringens konsekvenser. red. / Rasmus K. Storm. 1. udg. Slagelse : Forlaget Bavnebanke, 2008. s. 101-124.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 462. Udgivet

  Håndbog i miljø og medarbejderinddragelse : miljøforbedringer, engagement og forankring. / Sæbye, Uffe.

  København : Miljøstyrelsen, 1995.

  Publikation: ForskningBog

 463. Udgivet

  Håndbog i bestyrelsesarbejde : 7 redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen. / Agger, Annika; Tortzen, Anne; De Jong, Manon; Skoven, Julie.

  Taastrup : Domea, 2013. 44 s.

  Publikation: FormidlingRapport

 464. Udgivet

  Håndbog for NNF-afdelinger i kompetenceudvikling.. / Sommer, Finn M.; Clausen, Susan.

  København : Nærings- og nydelsesmiddelarbejderforbundet, 2006. 50 s.

  Publikation: UndervisningBog

 465. Udgivet

  Håkan Lindgren: Jacob Wallenberg 1892-1980. / Berntson, Lennart Roger.

  I: Svenska Dagbladet. 2007 ; 5. december 2007.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 466. Udgivet

  Håkan Arvidsson läser om Balkan. / Arvidsson, Håkan.

  I: Sydsvenska Dagbladet. 2006 ; 24. april 2006. s. Sydsvenska Dagbladet.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 467. Udgivet

  Håb - trods alt. / Simonsen, Birgitte.

  I: Ungdomsforskning, Vol. 2, Nr. 3, 2003.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 468. Udgivet

  Håb i krise : om muligheden af et menneskeligt fremskridt på Færøerne. / Pedersen, Michael Haldrup; Hoydal, Høgni.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1994. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Forskningsrapport; Nr. 99).

  Publikation: ForskningRapport

 469. Udgivet

  Håbet i underetagen : Anmeldelse af: Der findes dem der tager måneskin alvorligt / Jóanes Nielsen. / svendsen, erik.

  I: Jyllands-Posten. 2011 ; 27. april 2011. s. 16.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 470. Udgivet

  Håbet er under frontalt angreb i den arabiske verden. / Haugbølle, Sune.

  I: Politiken. 2014 ; 28. juli 2014.

  Publikation: FormidlingKommentar/debat

 471. Udgivet

  Håb båret af trods : Anm: Erik Stinus: Hjemlands hjørner. / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 1996 ; 26. november 1996. s. 4.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 472. Udgivet

  Høvdingernes kamp. / Bergendorff, Steen.

  I: Samvirke, Nr. 3, 1994, s. 118-121.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 473. Udgivet

  Høring : Diskussion om PET's arkiver. / Hansen, Peer Henrik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 2007 ; 16. februar 2007.

  Publikation: FormidlingAvisartikel

 474. Udgivet

  Hørebillede og hørespil. / Poulsen, Ib.

  Medie- og kommunikationsleksikon. red. / Søren Kolstrup; Gunhild Agger; Per Jauert; Kim Schrøder. 1. udg. Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2009. s. 199-200.

  Publikation: ForskningEncyclopædiartikel

 475. Udgivet

  Hørebillede og hørespil. / Poulsen, Ib.

  Medie- og kommunikationsleksikon. red. / Søren Kolstrup; Gunhild Agger; Per Jauert; Kim Schrøder. 2.udg. Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2010. s. 198-199.

  Publikation: ForskningEncyclopædiartikel

 476. Udgivet

  Høkassekultur : Radio & TV. / Jensen, Henrik.

  I: Kristeligt Dagblad. 2008 ; 26. februar 2008. s. 9.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 477. Udgivet

  Højtlæsning, ordmellemrum, indenadslæsning. / Thing, Morten.

  Forlagsredaktion - Claus Clausen: Et festskrift til forlæggeren i anledning af hans halvfjerdsårsdag og Tiderne Skifters 40 års jubilæum. red. / Ninna Brenøe; Pia Juul; Klaus Rothstein. København : Diamond Docs Press, 2013. s. 239-247.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 478. Udgivet

  Højtidsfilosofi: Julemanden er helt usædvanligt umoralsk. / Petersen, Thomas Søbirk.

  I: Politiken. 2013 ; 24. december 2013. s. 14.

  Publikation: FormidlingKommentar/debat

 479. Udgivet

  Højt humør : Anm: T.S. Høeg: En drøm af en bog. / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 2006 ; 28. oktober 2006. s. 15.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 480. In press

  Højskole for folket : Danmarks Radio som forvalter af demokratisk oplysningsideologi i årene 1925-1965. / svendsen, erik.

  Radioverdener: Auditiv kultur, historie og arkiver. red. / Erik Svendsen; Erik Granly Jensen; Morten Michelsen; Jacob Kreutzfeldt. Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 2015. s. 21-42 2.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 481. Udgivet

  Højre/venstre orientering er vigtig for en centrum-venstre strategi. / Dyrberg, Torben Bech.

  I: Vision, Nr. 2, 2008, s. 32-33.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 482. Udgivet

  Højrekræfternes offensiv. / Nielsen, Jørgen Lerche.

  I: Spartakus, Nr. 2, 1984, s. s. 1-68.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 483. Udgivet

  Højloftet ny-barok : Anm: Simon Grotrian: Udvalgte digte. / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 2003 ; 19. august 2003. s. 5.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 484. Udgivet
 485. Udgivet

  Højholts øremyldrende labyrint : Anm: Per Højholt: Auricula. / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 2001 ; 18. maj 2001. s. 2.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 486. Udgivet

  Højholt - for de lærde? : Carsten Madsen: Poesi, tanke & natur. / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 2004 ; 12. november 2004. s. 7.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 487. Udgivet

  Høj ammonium koncentration og lav lystilgængelighed – en farlig cocktail for ålegræs (Zostera marina).. / Pedersen, Morten Foldager; Villazan, Beatriz.

  2013. Poster session presented at 17. danske havforskermøde, Roskilde, Danmark.

  Publikation: ForskningPoster

 488. Udgivet

  Högerpopulismen i tillfällig medvind. / Persson, Hans-Åke.

  I: Sydsvenska Dagbladet. 2001 ; 19. februar 2001.

  Publikation: FormidlingAvisartikel

 489. Udgivet

  Högern och välfärdsstaten : Kommentar. / Berntson, Lennart Roger.

  I: Svenska Dagbladet. 2004 ; 18. juni, 1. januar 2004.

  Publikation: FormidlingAvisartikel

 490. Udgivet

  Hævnen fra en vred far : Anm: Steven Soderbergh (instr): Englænderen. / svendsen, erik.

  I: Morgenavisen Jyllands-Posten. 2000 ; 28. januar 2000. s. 3.

  Publikation: FormidlingAnmeldelse

 491. Udgivet

  Hærværk. / Schou, Søren.

  Dansk litteratur historie: 1920-1960. red. / Klaus P. Mortensen; May Schack. Vol. 4 København : Gyldendal, 2006. s. 90-94.

  Publikation: FormidlingBidrag til bog/antologi

 492. 'Här fingo mödrar se sina barn komma' : fiskere og bønder, mænd og kvinder i Tjörns missionskreds. / Holm, Poul.

  I: Meddelelser / Kattegat-Skagerrak Projektet, Vol. 4, 1984, s. 47-80.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 493. Udgivet

  Hænger sprog og kultur nu også sammen?. / Risager, Karen.

  I: Sprogforum, 1996, s. 18-22.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 494. Udgivet

  ”Hyvät käytännöt ovat hyviä iästä riippumatta!”: : Työmarkkinajärjestöjen ikääntyviä työntekijöitä koskevan politiikan ja käytäntöjen vertailu. / Hansen, Leif Emil; Tikkanen, Tarja; Isopahlaka-Bouret, Ulpukka; Paloniemi, Susanna; Gudmundsson, Bernhardur; Sandvik, Jon; Randle, Hanne.

  I: Aikuiskasvatus, Vol. 32, Nr. 3, 2012, s. 221-224.

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 495. Udgivet

  Hyrdebrev om anerkendelse af projektarbejdet og den åbne faglige diskussion. / Brandt, Jesper.

  I: RUC Nyt. 2011 ; 2011(08), 1. januar 2011. s. 22-24.

  Publikation: FormidlingKommentar/debat

 496. Udgivet

  HYPROLOG: A New Logic Programming Language with Assumptions and Abduction. / Christiansen, Henning; Dahl, Veronica.

  Logic Programming, 21st International Conference, ICLP 2005. red. / Maurizio Gabbrielli; Gopal Gupta. Springer, 2005. s. 159-173 (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3668).

  Publikation: Forskning - peer reviewKonferencebidrag i proceedings