Universitetsvej 1

DK-4000 Roskilde

Danmark

Curriculum

Mustafa Hussain, Ekstern lektor 

Kontakt: Knastebakken 151            

2750 Ballerup.

tel. 44660171 e-mail musti@ruc.dk

 

Uddannelse  

(1989):  Fil.kand. i Anvendt Sociologi og Økonomisk Historie, Lunds Univ.

(2005/6):  Fil.dokotor (PhD.-) afhandling , Soc. Inst., Lunds Universitet.

(disputation forventes til efteråret, 2007)

Supplerende kurser:         

Anvendt Pædagogik, Københavns Universitet, 2004.

Social Capital, Volunteering and Welfare State. RUC & Aalborg Univ. 2005

  

Undervisningserfaringer siden 1992:

Minoritetsstudier, KU; Sociologi, KU; Socialhøjskolen i Kbh.; og siden 2003,

Socialvidenskab, RUC; Statskundskab, Københavns Universitet og siden 2007.

Kultur - og Sprogmødestudier, RUC.

Vejledningserfaringer siden 2002:

Socialvidenskab, RUC; Moderne Sociologi, Statskundskab, KU og

Kultur - og Sprogmødestudier, RUC.

  

Censorerfaringer (siden 2000-):

Minoritetsstudier, KU og Kultur- og Sprogmødestudier, RUC.

  

Nogle stikord om Vejlednings- og forskningsområder:

Moderne sociologisk teori; kulturanalyse; kritisk diskursanalyse; Videnskabsteori og metode; Etnicitet, identitet og den institutionelle praksis; Mediernes konstruktion af etnicitet; Etnicisme, marginalisering og forskelsbehandling i forvaltningen; Kognitiv sociologi; Durkheim, Weber, Bourdieu, Giddens; Islamofobien, politisk islam og nyracisme; Socialt tryghed og velfærdsstaten; Forbrugssociologi; Social psykologisk problemstillinger. Nationalisme og politisk ekstremisme i Europa; Køn & etnisk ligestilling; Etnisk minoriteters sociale netværks og politisk organisering; 'Diversity Management', integration og etnisk differentiering på arbejdsmarkedet; 'Ethnic Profiling', kriminalitet og politiet.   

  

Erhvervserfaringer 1990 - 2007:

2007-d.d. Research Analyst & Co-ordinator, EUMAP, Open Society Institute. Budapest & N.Y.

2006- d.d. Ekstern Lektor, Kultur- og Sprogmødestudier, Inst. for Kultur og Identitet., RUC.        

2002- d.d. Ekstern Lektor,  Socialvidenskab, Inst. for Samfund og Globalisering, RUC.

2001: Forsker, Projektet, Flexcurity og Tryghed på Arbejdsmarkedet, European Social Policy

 Institute, Utrecht (i samarbejdet med Tek-Sam, RUC, Roskilde).               

1999: Researcher, Cultural Diversity & the Media, EUMC, Vienna.

1997-2003:  Ad hocTimelærer, Sociologi, KU og Socialhøjskolen i Kbh.

1998-99: Projektkoordinator, Politiet i det Multietnisk Samfund. EU/ DRC, Kbh. 

1996-97: Projektkoordinator, Minoriteter i medierne og i den folkelige diskurs, NEL, Kbh.

1993: Undervisningsassistent, Center for Minoritetsstudier, KU.       

1992-94: Programmedarbejder, DR's Indvandrerradio, Nyheds - og Aktualitets Afd.

1991: Konsulent, HIV-kampagne rettet mod sproglige minoriteter, Sundhedsstyrelsen, København.

1990: Forskningsassistent, Forbrugsundersøgelse af halalkød, Sydjysk Universitetscenter, Esbjerg.

 

Nogle seneste publikationer og forskningsrapporter:

 2007: The Cartoons Controversy and the Danish Press. Quarderns del CAC. No. 27. Barcelona.

 2006: Muslims in the EU: Cities Report. Preliminary research report and literature survey, Denmark (1995-2006), EUMAP - Project, Open Society Institute (OSI), Budapest & New York.

 2005/6: Media Representation of Ethnicity and the Cultural Reproduction in a Complex Society.

(PhD.- dissertation manuscript - under revision).

 2004: ‘Ethnic' Crime, Policing & Society (sammen med Jean-Marc Monnier) I: Christiansen,

Simon m.fl. (2004): Minority Report - focus on ethnic inequality in Denmark. MiXeuorpe.

http://www.mixeurope.dk/fileadmin/documents/report280105.pdf

 2004a: Tolerance for den etnisk Anden - et øjebliksbillede i nutid og datid. I: Dalager, Stig og

Jørgensen, Per Schultz (red) Tid til respekt. København: Socialpolitisk Forlag.

 2004b: Magtudredningen og holdninger til "de fremmede". Dansk Sociologi. Nr. 1/15. Årg. 2004.

 2004c: Holdninger til de Fremmede I: Madsen, Mogens Ove og Øllgaard, Jørgen (red) Magt.dk - kritik af Magtudredningen. København: Frydenlund Grafik.  

  2003: Media Representation of Ethnicity and the Institutional Discourse. In Tufte, Thomas  (ed):  Medierne, minoriteterne og de multikulturelle samfund  -  Skandinaviske perspektiver. Gothenburg:  Nordicom & The Global Media Culture Programme.

2003a: Diskurs om Islam i medier og politik. i Sheikh, Mona et al. (red). Bevægelse i Islam. København: Akademisk Forlag.

 2003b: Politiet: Statens Diskrimination? (sammen med Jean-Marc Monnier) I: Fenger-Grøn; C., Qureshi; K., Seidenfaden, T. (red): Når Du Strammer Garnet. Et opgør med mobning af mindretal og ansvarsløs asylpolitik. Århus, Aarhus Universitetsforlag

2002: Measurement of Social Quality & Forms of Leave at the Danish Labour Market. (sammen med Helge Hvid, Tek-Sam, RUC) European Social Policy Institute, University of Utrecht.

2002a: Diaspora minorities and their media in Denmark. London: London School of Economics

and Political Science (LSE).

2001: Etniske minoriteters politiske organisering i Danmark siden 1970erne. I: Flemming Mikkelsen (red): Bevægelser i Demokratiet. Århus: Magtudredningen & Aarhus Universitetsforlag.

2001a: Integration, magt og massemedier, i Ole Stig Andersen (red): Nye Traditioner.  København: Sprog Center, Indvandrernes Dag-& Aftenskole.

 2000: De etniske minoriteter i nyhedsmedierne. FACTS, nr. 2/9, juni, 2000.

 2000a: Exclusion as Discursive Practice and the Politics of Identity. in Phillipson, R. (ed):

Rights to Language - Equity, Power, and Education. New Jersey. Lawrence Erlbaum Associates.

2000b: Islam, Media and Minorities in Denmark. Current Sociology vol. 48(4) pp. 95-116.

The International Sociological Association & Sage Publications

 2000c: Policing in a Multicultural Society; the background and experience of a Danish project. (sammen med Tinor-Centi, Eric). NPEAB News, issue no 7, August 2000. (National Police Ethnic Advisory Bureau, Melbourne, Australia).

2000d: Racism & Cultural Diversity in the Mass Media. Report on Denmark (1995-2000), in

 ter Wal, Jessika. (Ed): Racism and Cultural Diversity in European Media, Vienna: EUMC.

 1998: The police in a multicultural society - police training project in Denmark. Interim Project

Report. Reading. Public Impact & Reading Council for Racial Equality.

1997: Medierne, minoriteterne og majoriteten - en undersøgelse af nyhedsmedier og den folkelige diskurs i Danmark. (sammen med Yilmaz, F. og Tim O´Connor).

København. Nævnet for Etnisk Ligestilling (NEL).

1996: Den senere tids strømninger i flygtningepolitikken - noget om holdninger. i Sandø, M. & Tine Søe (red): Unge på Flugt. København. Ungdommens Røde Kors.

1995: Massemedierne i Danmark. I: Nielsen, Torben (red): Danmark - Samfund og Kultur. København: AOF Forlag.

1993: Rapport om Mainstream massemedier og det etniske forhold. København. Indvandrerrådet v/ Indenrigsministeriet.

1993a: Fejlopfattelse af Islam i Vesten. I: Skutnabb-Kangas, Tove et al. (red): Uddannelse af Minoriteter. København. Danmarks Lærerhøjskolen.

1992: Informationsindsats om HIV/Aids overfor indvandrere. (Sammen med Nielsen, T. og Kirsten  Schalburg). København. Sundhedsstyrelsen.

1991: Forskning i etnisk minoriteter gennem majoritetens begrebsunivers - et metodologiske problem? Dansk Sociologi , nr. 4/2 , Dec. 1991.  S. 48-57             

 1989: Patterns of mass-media consumption  & informal networks of knowledge and communication of Pakistani and Indian immigrants in Denmark. (Fil.kand. paper D-niveau), Sociologiska Institutionen, Lunds Universitet.

 

  

  • Værre end Ku-Klux-Klan

    Aktivitet: Forskningsformidling i massemedierDeltagelse i interview til trykte medier

Vis alle »

ID: 4837