Pontoppidan selskabet

Aktivitet: Medlemskab af styrelser, råd, nævn, udvalg og netværkMedlemskab af forskningsnetværk

Søren Schou - Medlem, 20 feb. 2007 → …

Navn: Medlem af programudvalget for Pontoppidanselskabet

ID: 864929